Маркетинг у спортивній та туристичній діяльності

 • Гуськов, С. И.  Спортивний маркетинг [Текст] / С. И. Гуськов. – Киев : Олимпийская литература, 1995. – 295 с.
 • Дурович, А. П.  Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / А. П. Дурович, А. С. Копанев. – Минск : Экономпресс, 1998. – 400 с.
 • Правик, Ю. М.  Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – Київ : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Скопень, М. М.  Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 335 с. – Гриф надано МОН України, лист № 1.4/18-Г-2037 від 09.09.2008 р.

***

 • Білик, В. В.  Стратегія маркетингу курортних дестинацій [Текст] / В. В. Білик, І. Б. Рачкінда // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 6–12.
 • Витковская, К. Е.  Авалю проводимых маркетинговых мероприятий в филиале “Оздоровительный комплекс “Огонек” УП “Мингаз” [Текст] / К. Е. Витковская // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 17–21.
 • Воронка, А. С.  Значення об’єктів-брендів у маркетинговій політиці регіонального туризму [Текст] : [туристичний потенціал України та Сумської області; при здійсненні маркетингових досліджень туристського ринку було проведено опитування 120 респондентів (студентів ІІІ–V курсів Інституту фізичної культури СумДПУ щодо символу міста – альтанки] / А. С. Воронка, І. С. Зігунова // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету ; Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 106–112.
 • Кудлан, Н.  Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі [Текст] / Н. Кудлан // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 79–85.
 • Перішко, І.  Розвиток маркетингу в основних видах складових туристичної діяльності [Текст] / І. Перішко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2014 року, Дрогобич / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка ; ДВНЗ “Ужгородський націоеальний університет” ; Полонійна академія в Ченстохові (Польща), Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина) ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 42–43.
 • Письменна, М. С.  Інструменти Інтернет-маркетингу в плануванні діяльності туристичних підприємств [Текст] / М. С. Письменна, Л. С. Єрмолеико-Князєва, І. С. Козир // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету ; Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 60–69.
 • Прокопова, Л. І.  Основні віхи в історії маркетингу фізкультурно-спортивних послуг [Текст] / Л. І. Прокопова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 213–218.
 • Прокопова, Л. І.  Спортивна реклама як один із найпоширеніших засобів маркетингової комунікації [Текст] / Л. І. Прокопова, А. Б. Гученко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумсьий державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 153–157.
 • Прокопова, Л. І.  Сучасні концепції маркетингу у фізкультурно-спортивній діяльності [Текст] / Л. І. Прокопова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 155.
 • Соколовський, В. А.  Варіанти застосування сучасних технологій для маркетингової діяльності турпідприємств [Текст] / В. А. Соколовський, А. О. Сагун // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету ; Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 113–119.
 • Штельмах, Ю. В.  Управління маркетингом на підприємствах сфери послуг [Текст] / Ю. В. Штельмах, О. В. Шаповалова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 188–191.
 • Щаповалова, О. В.  Маркетинг туристичних підприємств на сучасному етапі [Текст] / О. В. Щаповалова, В. М. Зігунов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 257–261.