Літопис: історико-художні координати

Бевзо, О.  Львівський літопис і Острозький літописець [Текст] : джерелознавче дослідження / О. Бевзо ; Академія наук УРСР, Інститут історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 198 с.

Білоус, П.  Літописи: у пошуках моделі української історії [Текст] / П. Білоус // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 33–38.

Величко, С.  Літопис [Текст]. Т. І / С. Величко ; пер. з книжної укр. мови, вступна стаття, коментар В. О. Шевчука ; відп. ред О. В. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1991. – 371 с. – (Давньоруські та давні українські літописи).

Величко, С.  Літопис [Текст]. Т. ІІ / С. Величко ; пер. з книжної української мови, коментар В. О. Шевчука ; відп. ред О. В. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1991. – 642 с. – (Давньоруські та давні українські літописи).

Корогод, Б. Л.  “Козацькі літописи” і їх місце в українській історіографії [Текст] : навчальний посібник для студентів історичних факультетів. / Б. Л. Корогод, Г. І. Корогод. – Суми : СумДПУ, 2002. – 67 с.

Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки [Текст] / пер. із староукр. – Київ, 1992. – 185 с.

Літопис руський [Текст] / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1990. – 591 с.

Соболь, В. О.  Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко [Текст] / В. О. Соболь. – Донецьк : Отечество, 1996. – 336 с.

Федорак, Н.  Поетика Галицько-Волинського літопису [Текст] : монографія / Н. Федорак. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 264 с.

***

Арістов, В. Ю.  Коли і як виник початковий літописний звід? [Текст] : [перші літописи] / В. Ю. Арістов // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 149–162.

Білоус, П.  Літописи: у пошуках моделі української історії [Текст] / П. Білоус // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 33–38.

Божко, О.  Україна очима вірменських літописців ХV–ХVII століть [Текст] / О. Божко // Київ. – 2015. – № 1/2. – С. 88–102.

Єфремов, В.  Дослідження стилістичних топосів як альтернатива принципу “історизму” під час вивчення літописних оповідань: виникнення, розвиток, функціонування [Текст] : на матеріалі переказу “Повісті минулих літ” / В. Єфремов // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 39–45.

Кам’янецький літопис [Текст] // Київ. – 2015. – № 3/4. – C. 111–131. – Поч. № 1/2.

Киреєва, Т.  Літопис мови від Нестора Літописця до сьогодення [Текст] : урок-єднання / Т. Киреєва // Українська мова та література. – 2015. – № 13/14, липень. – С. 40–44.

Котляр, М. Ф.  Структура і джерела Київського літопису ХІІ ст. [Текст] / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 4–17.

Кріль, Н.  Література Київської Русі – правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету [Текст] / Н. Кріль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 2. – С. 26–28.

Остаф, Я.  Козацькі літописи в контексті європейського бароко [Текст] : інтегрований урок української літератури й музичного мистецтва у 9 класі / Я. Остаф, Н. Тхай // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 2. – С. 39–46.

Сівковська, Л.  Літописні оповідання [Текст] : “Володимир обирає віру” ; “Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам” : [комбінований урок] : 5 клас / Л. Сівковська // Українська мова та література. – 2017. – № 17/18, вересень. – С. 45–49.

Трохімець, Є.  “Повість минулих літ” – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків [Текст] : 5 клас / Є. Трохімець // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 10–12.

Фомина, Т. Ю.  К вопросу о происхождении Новгородской первой летописи [Текст] / Т. Ю. Фомина // Вопросы истории. – 2010. – № 10. – С. 168–173.