Лікувальне та оздоровче харчування

Мазнев, Н. И.  Все о лечебном питании: витамины, минералы, соли [Текст] / Н. И. Мазнев. – Москва : Дом. XXI век : Рипол классик, 2008. – 64 с.

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування [Текст] : [навчальний посібник]. Ч. 1 : Основи фізіології харчування / О. М. Царенко [та ін.]. – [Суми] : Козацький вал, 2004. – 357 с.

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 ч. Ч. 2 : Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 278 с.

Павлоцька, Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – Суми : Університетська кинга, 2007. – 440 с.

Покорн, Д.  Полная энциклопедия лечебного питания [Текст] : перевод со словенского / Д. Покорн. – Москва : Олма-Пресс, 1998. – 575 с.

Рецепты оздоровительного питания [Текст]. – Минск : Современная литература, 1999. – 832 с. – (Травинка).

Хаусман, П.  Исцеляющие продукты [Текст] : энциклопедия натурального питания / П. Хаусман, Д. Харлей ; перевод с английского. – Челябинск : Пластик-Информ, 1996. – 448 с.

***

Бомба, М. Я.  Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України [Текст] / М. Я. Бомба, Л. Я. Івашків // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 32–41.

Кірпічніков, В. Ю.  Проблеми здорового харчування та профілактика йододефіциту [Текст] / В. Ю. Кірпічніков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 9. – С. 7–8.

Ковальчук, Г. Я.  Раціональне харчування як важливий чинник здоров’я студентів [Текст] / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 114–119.

Малашенко, М. П.  50 рецептів здоров’я і краси. Подорож до Вегетаріанського острова [Текст] / М. П. Малашенко // Трудове навчання в школі. – 2010. – № 2. – С. 36–43.

Політико, С. В.  Каші: ситно та корисно [Текст] : ліки для органів травлення / С. В. Політико // Виховна робота в школі. – 2013. – № 9. – С. 54–55.

Правильне харчування: як правильно? [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 2. – С. 83–84.

Самошкін, В.  Дієтичне харчування та оздоровча фізкультура як комплексні складові в профілактиці і лікуванні ожиріння [Текст] / В. Самошкін, Н. Денисенко, Я. Ковров // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 268–272.

Шевченко, Ю. С.  Особливості харчової поведінки у осіб з нормальною та підвищеною масою тіла [Текст] / Ю. С. Шевченко, Л. Е. Весніна, І. П. Кайдашев // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 3. – С. 51–58.