Києво-Могилянська академія: історичне минуле

 1. Кравчук, О. Г.  Музична освіта студентів Києво-Могилянської академії у ХVІІ – І-ої пол. ХVІІІ ст. [Текст] : автореферат / О. Г. Кравчук. – Київ, 1996. – 24 с.
 2. Мозгова, І. І.  Іноземні мови в Острозькій колегії, братських школах і Києво-Могилянській академії (кінець XVI – початок ХІХ ст.) [Текст] : препринт / І. І. Мозгова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 55 с.
 3. Роль Києво-Могилянської Академії в культурному єднанні слов’янських народів [Текст] : збірник наукових праць / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1988. – 184 с.
 4. Хижняк, З. И.  Киево-Могилянская академия [Текст] / З. И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 268 с. : ил.

***

 1. Білодід, І. К.  Києво-Могилянська академія в мовній ситуації на Україні XVI–XVII ст. [Текст] / І. К. Білодід // Мовознавство. – 1969. – № 6. – С. 20–30.
 2. Денисенко, В.  Люди шляхетного складу думок [Текст] : [дипломати – вихованці Києво-Могилянської академії] / В. Денисенко
  // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 120–132.
 3. Денисенко, В.  Феномен Петра Могили як фундатора Києво-Могилянської Академії [Текст] / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. – № 2, березень–квітень. – С. 36–42.
 4. Дзюба, О. М.  Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я. Маркович та М. Ханенко [Текст] : [перша половина ХVІІІ ст.] / О. М. Дзюба // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 64–87.
 5. Засновник Знаменитої Могилянки [Текст] : [420 років від дня народження Петра Могили] / сторінку підготував В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 244, 24 грудня. – С. 8.
 6. Коплик, В. О.  Особливості організації навчально-виховного процесу у Києво-Могилянській академії [Текст] / В. О. Коплик // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 216–218.
 7. Коплик, В. О.  Становлення Києво-Могилянської академії (кінець XVI – початок XVII ст.) [Текст] / В. О. Коплик // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (6). – С. 185–188.
 8. Коплик, В. О.  Студентське життя у Києво-Могилянській академії [Текст] / В. О. Коплик // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 23–24 листопада 2017 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – Ч. 2. – С. 150–154.
 9. Люта, Т. Ю.  Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії [Текст] : (до 400-ліття заснування Київського братства та школи) / Т. Ю. Люта // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 106–130.
 10. Мартиненко, Д. В.  Києво-Могилянська академія в розвитку вітчизняної духовної культури: історичний вимір [Текст] / Д. В. Мартиненко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 159–161.
 11. Рисіна, М. Ю.  Історичні витоки процесу гуманізації в Києво-Могилянській академії [Текст] / М. Ю. Рисіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 125–130.
 12. Шпак, В.  Волю – зброєю і пером [Текст] : 400-річчя заснування Братської школи у Києві / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 189, 10 жовтня. – С. 8.
 13. Яременко, В.  Тарас Шевченко і Києво-Могилянська академія [Текст] : (до 400-ліття заснування «Могилянки») / В. Яременко // Слово і час. – 2015. – № 1. С. 3–12.
 14. Кравченко, О.  Теорія пізнання у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії [Текст] : [викладання філософії теорії пізнання у ХVІ–ХVІІІ ст.] / О. Кравченко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / [редкол. випуску: М. Г. Марчук, В. О. Балух, І. П. Чорний та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2011. – Вип. 561/562 : Філософія. – С. 89–93.