Використання петриківського розпису в процесі естетичного виховання дітей

 1. Завершинський, В.  Олександр Опарій: Петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису [Текст] / В. Завершинський. – Харків : Раритети України, 2017. – 167 с. : іл.

***

 1. Булах, Т.  Прийоми виконання петриківського розпису в ДНЗ у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Т. Булах // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців, (24–25 березня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 26–30.
 2. Вовк, С. В.  Петриківський розпис. Створення власної композиції в крузі [Текст] / С. В. Вовк // Все для вчителя. – 2012. – № 21/22, листопад. – С. 40–41.
 3. Домановська, О. М.  Чарівний світ Петриківського розпису [Текст] / О. М. Домановська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 32. – С. 24–27.
 4. Казкова квітка Петриківки [Текст] : [основні види роботи з петриківського розпису] // Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 58.
 5. Корнієнко, А. В.  Створення декоративної композиції в техніці петриківський розпис [Текст] / А. В. Корнієнко, А. В. Поджаренко // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 2. – С. 11–15.
 6. Кудрявцева, К.  Ритм у картині й петриківському розписі: деякі спостереження [Текст] / К. Кудрявцева // Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 113.
 7. Лябах, Р. В.  Казкові квіти Петриківки [Текст] : (заняття гуртка образотворчого мистецтва “Художня школа”) / Р. В. Лябах // Мистецтво в школі. – 2018. – № 1. – С. 38–41.
 8. Панасюк, Л. О.  Петриківський розпис [Текст] : (“Образотворче мистецтво” : 4-й клас) / Л. О. Панасюк // Мистецтво в школі. – 2018. – № 3. – С. 7–9.
 9. Сайковська, Л.  Петриківський розпис. Вітальна листівка [Текст] : методична розробка заняття / Л. Сайковська // Наша Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 29–31.
 10. Толстокорова, А. Є.  Зображення на площині казкових квітів Петриківки [Текст] : (“Образотворче мистецтво” : 4-й клас) / А. Є. Толстокорова // Мистецтво в школі. – 2013. – № 3. – С. 4–5.