Корпоративне управління

Євтушевський, В. А.  Корпоративне управління [Текст] : підручник / В. А. Євтушевський ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання, 2006. – 406 с.

Євтушевський, В. А.  Стратегія корпоративного управління [Текст] / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – Київ : Знання, 2007. – 287 с.

Костюк, А. Н.  Корпоративное управление в банке [Текст] : монография / А. Н. Костюк. – Сумы : ГВУЗ “УАБД НБУ”, 2008. – 332 с.

Корпоративне управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Л. Мостенська [та ін.] ; МОН України ; Нац. ун-т харчових технологій ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Каравела, 2008. – 383 с.

Рудінська, О. В.  Менеджмент [Текст] : Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Рудінська. – Київ ; Ельга : Ніка-Центр, 2002. – 335 с.

Румянцев, С. А.  Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток [Текст] / С. А. Румянцев. – Київ : Знання, 2003. – 149 с.

Трикер, Б.  Карманный справочник директора [Текст] : основы корпоративного управления : от А до Я /пер. с англ. Б. Трикер. – Москва : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 299 с.

Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2005. – 333 с.

***

Бондар, В. В.  Локалізація об’єктів корпоративного менеджменту в метрополісі Киева у контексті розвитку його організаційно-управлінських функцій [Текст] / В. В. Бондар // Український географічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 45–50.

Бугров, О. В.  Синергетична модель розвитку у контексті фінансових аспектів корпоративного управління [Текст] / О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук’янчук // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 108–118.

Волинський, Г.  Про якість корпоративного управління [Текст] / Г. Волинський // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 42–49.

Гончаров, Ю. В.  Особливості структурної побудови та організації діяльності вищих органів різних моделей управління корпораціями [Текст] / Ю. В. Гончаров, К. Г. Сердюков // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 7/8. – С. 4–15.

Гудзь, О. Є.  Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління на основі сучасних цифрових технологій [Текст] / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 3. – С. 4–12.

Лобань, О. О.  Державне регулювання корпоративних відносин в Україні [Текст] : (історичний аспект) / О. О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 153–159.

Лозова, Т. І.  Моделювання маркетингової системи корпоративного управління компанії та ефективність її впровадження [Текст] / Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник // Економіка та держава. – 2021. – № 2. – С. 29–34.

Остапенко, Г.  Корпоративне управління [Текст] : семінар для керівників загальноосвітніх позашкільних закладів освіти міста / Г. Остапенко, А. Рябикіна // Управління освітою. – 2019. – № 2, лютий. – С. 42–65.

Черкасов, О. В.  Формування ефективної моделі корпоративного управління в інноваційному суспільстві [Текст] / О. В. Черкасов // Право та інновації. – 2018. – № 4. – С. 20–24.