Корекція психофізичного стану в процесі занять лікувальним плаванням

  • Гета, А. В.  Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6–7 років із міопією засобами плавання [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / А. В. Гета ; Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2014. – 20 с.
  • Кардамонова, Н. Н.  Плавание: лечение и спорт [Текст] / Н. Н. Кардамонова. – Ростов на Дону : Феникс, 2001. – 317 с. – (Панацея).
  • Міхеєнко, О. І.  Оздоровчий вплив плавання на організм людини [Текст] : лекції для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / О. І. Міхеєнко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – 35 с.
  • Томенко, О. А.  Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату [Текст] : навчально-методичний посібник / О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ, 2001. – 78 с.

***

  • Забегалін, В. В.  Особливості проведення занять оздоровчими видами плавання студентами ВНЗ [Текст] / В. В. Забегалін, О. Я. Кібальник // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, м. Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 71–75.
  • Заяц, С. В.  Організаційно-методичні аспекти навчання плавання дітей молодшого шкільного віку з метою оздоровлення [Текст] / С. В. Заяц, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 56–60.
  • Івасик, Н.  Лікувальне плавання, як засіб фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору [Текст] / Н. Івасик, Є. Курташ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 3. – С. 27–29.
  • Крамаренко, М. І.  Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз [Текст] / М. І. Крамаренко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 30–33.
  • Крамаренко, М. І.  Програми з лікувального плавання [Текст] : для дітей, хворих на сколіоз : 1–9 класи / М. І. Крамаренко, Т. М. Пономаренко, Л. І. Іванова // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 31–35.
  • Романова, Я. П.  Особливості методики проведення занять оздоровчим плаванням зі студентами вищих навчальних закладів [Текст] / Я. П. Романова, Д. І. Балашов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [відповідальний редактор М. О. Лянной ; науковий редактор Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 182–186.