Концепція розвитку у педагогічній психології Л. С. Виготського

Выготский, Л. С.  Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] : психологический очерк : книга для учителя / Л. С. Выготский. – 3-е издание. – Москва : Просвещение, 1991. – 93 с.

Выготский, Л. С.  Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1991. – 480 с.

Выготский, Л. С.  Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с. – (Психология: Классические труды).

Леонтьев, А. А.  Л. С. Выготский [Текст] : книга для учащихся 9–11 класы средней школы / А. А. Леонтьев. – Москва : Просвещение, 1990. – 158 с. : ил.

***

Аникина, В. Г.  Проблема осознания в культурно-исторической теории Л. С. Выготского в контексте исследования рефлексии [Текст] / В. Г. Аникина // Психологический журнал. – 2009. – Т.30, № 2. – С. 81–86.

Зинченко, В. П.  Готовность к мысли [Текст] / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. – 2005. – № 4. – С. 63–75.

Золотарьова, Т. В.  Принципи синергетики у працях Л. С. Виготського [Текст] / Т. В. Золотарьова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 214–215.

Кондратенко, Л. О.  Значення ідей Л. С. Виготського про вплив середовища на розвиток дитини для аналізу процесів, які відбуваються внаслідок широкого залучення підростаючого покоління до діяння в кіберпросторі [Текст] / Л. О. Кондратенко // Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – С. 23–36.

Лучков, В. В.  Значение теории Л. С. Выготского для психологии и дефектологии [Текст] / В. В. Лучков, М. С. Певзнер // Дефектология. – 2011. – № 1. – С. 3–14.

Сенющенков, С. П.  Типы интериоризации в теории Л. С. Выготского [Текст] : [принцип историзма в культурно-исторической теории Л. С. Выготского] / С. П. Сенющенков // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 134–142.

Степанова, М. А.  Научная система педагогической психологии [Текст] : [к 80-летию выхода «Педагогической психологи» Л. С. Выготского] / М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 151–155.