Консалтинг

 • Васьківська, С. В.  Технологія консультування [Текст] : організація консультативної взаємодії / С. В. Васьківська. – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психологічний інструментарій).
 • Дмитренко, Г. А.  Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций [Текст] : учебное пособие / Г. А. Дмитренко. – Киев : МАУП, 1998. – 188 с.
 • Крушельницька, О. В.  Управління персоналом [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальний закладів / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Кондор, 2005. – 304 с.
 • Лозниця, В. С.  Психологія менеджменту [Текст] : теорія і практика : навч. посібник / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 511 с.
 • Михайлова, Л. І.  Управління персоналом [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальний закладів / Л. І. Михайлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 247 с.
 • Політичний консалтинг в Україні [Текст] / ред. та авт. передм. Т. В. Березовець [та ін.]. – Київ : Агенція комплексного розвитку, 2005. – 175 с. – (Політклуб ; вип. № 1).
 • Теория и практика управления персоналом [Текст] : учебно-методическое пособие / автор.-сост. Г. В. Щекин. – Киев : МАУП, 1998. – 254 с.
 • Управління персоналом фірми [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних спецеціальностей / В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, М. М. Нагорська та ін. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 271 с.
 • Хміль, Ф. І.  Основи управлінського консультування [Текст] : навчальний посібник / Ф. І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 239 с. – (Альма-матер).

***

 • Пахомова, Н.  Діагностико-корекційний консалтинг у структурі інтегративної підготовки корекційного педагога [Текст] / Н. Пахомова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 32–40.
 • Скида, С.  Консалтинг у діяльності психологічної служби [Текст] / С. Скида // Соціальний педагог. – 2016. – № 3, березень. – С. 43–49.