Кольороназви в мові та літературі

 • Гавриляк, І.  Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору [Текст] / І. Гавриляк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка ; Рада молодих вчених ; [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 268–274.
 • Дудченко, М. М.  Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури [Текст] / М. М. Дудченко, А. А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 42–49.
 • Кутова, Т.  Колір у психологічній характеристиці поведінки персонажів повісті Ольги Кобилянської “Земля” [Текст] / Т. Кутова // Рідна школа. – 2016. – № 8/9. – С. 47–51.
 • Кучерук, О.  Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах [Текст] / О. Кучерук // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 40–42.
 • Кучерук, О.  Українські фразеологізми: образна природа кольороназв [Текст] / О. Кучерук // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 52–54.
 • Литвин, Л.  Відносні прикметники – кольороназви [Текст] / Л. Литвин // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 20–22.
 • Литвин, Л.  Складні прикметники на позначення кольору [Текст] / Л. Литвин // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 28–31.
 • Молочко, С.  “У симфонії слів, звуків, кольорів…” [Текст] : художньо-естетичний аспект вивчення творчості Михайла Коцюбинського / С. Молочко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 24–28.
 • Оголевець, А.  Лексика кольору й освітленості в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” [Текст] : [П. Мирний] / А. Оголевець // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 25–28.
 • Петленко, Л.  Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника [Текст] / Л. Петленко // Дивослово. – 2009. – № 3. – С. 16–21.
 • Півньова, Л.  Кольорономени в українській лексиці туризму [Текст] / Л. Півньова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 100–110.
 • Рудь, О. М.  Типи моделей складних прикметників з першим колірним компонентом [Текст] : (на матеріалі української поезії ХХ ст.) / О. М. Рудь // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. – Харків : Харківський державний педагогічний університет, 2001. – Вип. 7. – С. 148–153.
 • Фока, М.  Функціонування кольору в поетичних творах Павла Тичини [Текст] / М. Фока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6. – С. 2–7.
 • Швець, А.  Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка [Текст] / А. Швець // Дивослово. – 2006. – № 6. – С. 54–59.
 • Шевченко, Л. І.  Кольорове осягнення світу в поезії Тараса Шевченка [Текст] : [поезія періоду заслання] / Л. І. Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 5. – С. 36–38.