Колір у житті людини

Измайлов, Ч. А.  Психофизиология цветового зрения [Текст] / Ч. А. Измайлов, Е. Н. Соколов, А. М. Черноризов. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 206 с.

***

Адашинская, Г. А.  Боль и цвет [Текст] / Г. А. Адашинская, С. Н. Ениколопов, Е. Е. Мейзеров // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 3. – С. 74–80.

Алексеев, С. С.  Научные сведения о цвете [Текст] : юному художнику на заметку / С. С. Алексеев // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 3. – С. 51–64.

Антонюк, Н. Є.  Нетрадиційні методи роботи з дошкільниками [Текст] : [арт-терапія, кольоротерапія, музикотерапія, казкотерапія] / Н. Є. Антонюк // Логопед. – 2020. – № 1. – С. 9–12.

Горячева, Г.  Багатогранність та значення кольору в дизайні [Текст] / Г. Горячева // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2019 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, О. А. Устименко-Косоріч, Л. В. Гнаповська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 33–34.

Гулей, О. В.  Колір та його основні властивості. Вплив кольору на самопочуття і працездатність [Текст] / О. В. Гулей, А. М. Петренко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 82–84.

Денисенко, Н.  Колір у нашому житті [Текст] / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

Дьяков, С. І.  Колірна проекція у психосемантичній діагностиці суб’єктивності [Текст] / С. І. Дьяков // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2. – С. 12–14.

Іщук, В.  Кольоротерапія [Текст] : технологія застосування кольору у реабілітації та оздоровленні дітей з особливими потребами / В. Іщук, Л. Линник, О. Торбенко // Дефектолог. – 2018. – № 2, лютий. – С. 20–22.

Калошин, В. Ф.  Колір і здоров’я людини [Текст] : [колір здатний збуджувати, підносити, скидати, лікувати і облагороджувати] / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2009. – № 13. – С. 24–31.

Калошин, В. Ф.  Колір та музика як засоби психічної саморегуляції [Текст] / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 69–76.

Капран, О.  Механизмы воздействия цвета в подготовке спортсменов и модельеров спортивной одежды [Текст] / О. Капран // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 156–158.

Капран, О. В.  Роль колірного рішення у проектуванні сучасного костюму [Текст] / О. В. Капран // Функції дизайну в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет ; Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, В. Ю. Панасюк, А. М. Никифоров та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 36–37.

Кареліна, Л. А.  Кольоробачення та кольоротворення – найважливіші засоби образотворчої діяльності учнів [Текст] : (з досвіду роботи викладача) / Л. А. Кареліна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 60–62.

Кириленко, Л. Г.  Визначення пріоритетності кольоротерапії у формуванні основ здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку [Текст] / Л. Г. Кириленко, Н. В. Власенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 429–436.

Нос, А.  Вплив кольору міської забудови на психіку і самопочуття людей [Текст] / А. Нос // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2019 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, О. А. Устименко-Косоріч, Л. В. Гнаповська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 71–73.

Расников, Г. В.  Синестезия: из истории представлений о цвето-звуковых сочетаниях [Текст] / Г. В. Расников // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2006. – № 4. – С. 71–81.

Садовський, О.  Колір в інтер’єрі [Текст] / О. Садовський // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2019 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, О. А. Устименко-Косоріч, Л. В. Гнаповська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 83–85.

Седова, О. В.  Символика цвета в буддизме [Текст] / О. В. Седова // Вопросы истории. – 2013. – № 10. – С. 146–157.

Ходанич, Л.  Колір у системі етнічних цінностей українців [Текст] / Л. Ходанич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 4. – С. 10–13.

Цвет и человек [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 18–19.

Черноштан, О. Я.  Лікування кольором [Текст] : інтерактивне заняття з елементами терапії кольорів для підлітків / О. Я. Черноштан // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2019. – № 1. – С. 18–21.