Клітинна біологія

Болдырев, А. А.  Строение и функции биологических мембран [Текст] / А. А. Болдырев. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. : ил. – (Биология ; вып. 2).

Епифанова, О. И.  Покоящиеся клетки: свойства и функции в организме [Текст] / О. И. Епифанова, В. В. Терских, Полуновский. – Москва : Наука, 1983. – 180 с.

Косицын, Н. С.  Нервная клетка – здоровая и больная [Текст] / Н. С. Косицын. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. : ил. – (Биология ; вып. 9).

Мембраны: ионные каналы [Текст] : сборник статей /  пер. с англ. В. Черного. – Москва : Мир, 1981. – 318 с.

Методы изучения мембран растительных клеток [Текст] : учебное пособие. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 192 с.

Новикова, Т. А.  Способы деления клеток [Текст] : рабочий конспект : 10-11кл. / Т. А. Новикова. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Б-чка «Первого сентября») (Серия «Биология» ; вып. 4).

Штрбанова, С.  Кто мы? Книга о жизни, клетках и ученых [Текст] / С. Штрбанова ; пер. с чешского З. Е. Гельмана. – Москва : Прогресс, 1984. – 144 с. : ил.

***

Дичко, Д. В.  Клітинна реактивність організму дітей віком 7-10 років із патологією зору [Текст] / Д. В. Дичко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка» та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 123–126.

Ковальова, С. М.  Утворення нових клітин. Ріст клітин [Текст] : 6 клас / С. М. Ковальова // Біологія. – 2018. – № 28/29. – С. 39–41.

Кользенова, Г. Ш.  Клетки и ткань [Текст] : [программа элективного курса для учащихся 10–11-х классов : урок біології] / Г. Ш. Кользенова // Биология. – 2006. – № 16, 16–31 августа. – С. 25–29.

Копійка, В. В.  Особливості клітинної ланки специфічного та неспецифічного імунітету при синдромі гіперстимуляції яєчників [Текст] / В. В. Копійка, О. Ф. Бекасова, К. Д. Іванова // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка» та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 39–42.

Литвиненко, О.  Структура клітини [Текст] : цикл уроків / О. Литвиненко // Біологія. Шкільний світ. – 2017. – № 18, вересень. – С. 35–41. – Поч. № 17.

Мартинович, Л. С.  Функції та особливості будови поверхневого апарату клітини організмів різних царств живої природи [Текст] : 10 клас : [урок біології] / Л. С. Мартинович // Біологія. – 2018. – № 33. – С. 21–26.

Моісеєнко, Г. М.  Основи генетичної та клітинної інженерії [Текст] : [урок] / Г. М. Моісеєнко // Біологія. – 2017. – № 34/36. – С. 88–98.

Новые направления клеточной биологии [Текст] // Биология. – 2006. – № 6, 16–31 марта. – С. 14–17. ; № 7, 1–15 апреля. – С. 29–32.

Рагуліна, Н. Г.  Взаємодія вірусів із клітиною-хазяїном та їхній вплив на функціонування клітини [Текст] : 10 клас / Н. Г. Рагуліна // Біологія. – 2018. – № 28/29. – С. 47–51.

Соколік, Л.  Клітинні мембрани [Текст] : урок біології в 9-му класі / Л. Соколік // Біологія. Шкільний світ. – 2018. – № 20, жовтень. – С. 38–41.

Янісевич, І.  Будова клітини [Текст] : [цикл уроків : 10 клас] / І. Янісевич // Хімія. Біологія. – 2005. – № 32/34/36, червень. – С. 27–52.