Клінічна психологія: історія, дослідження проблем

Ільїна, Н. М.  Клінічна психологія [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ільїна. – [Суми] : Університетська книга, [2020]. – 162 с.

***

Ільїна, Н. М.  Клінічна психологія [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ільїна ; МОН України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. – [Суми] : Університетська книга, [2021]. – 162 с.

Дмитрієва, Л. Д.  Історія розвитку клінічної психології [Текст] / Л. Д. Дмитрієва // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 26–29.

Лысенко, Н. Е.  Оценка текстовых описаний сцен насилия в зависимости от психотизма и половых различий [Текст] : клиническая психология / Н. Е. Лысенко, Д. М. Давыдов // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32, № 3. – С. 114–127.

Соколова, Е. Т.  Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен [Текст] / Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 67–80.

Соколова, Е. Т.  Проблема суицида: клинико-психологический ракурс [Текст] / Е. Т. Соколова, Ю. А. Сотникова // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 103–115.

Сурнов, К. Г.  Проблемы этики и клинической психологии [Текст] / К. Г. Сурнов, Е. Ю. Балашова, П. Д. Тищенко // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2006. – № 2. – С. 3–11.

Танатологія [Текст] : неформатно : [клінічна психологія; психологія смерті та умирання] // Директор школи. Україна. – 2010. – № 5. – C. 24.

Щербакова, І. М.  Дослідження теоретико-методологічних засад клінічної психології [Текст] / І. М. Щербакова, С. О. Ляпощенко // Студентська наука – 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 117–119.