Кіноекранізація художніх творів

Бабійчук, Т.  Відеофрагмент (міні-екранізація) як результат літературного проекту [Текст] / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 19–20.

Бабійчук, Т.  Інтерактивні форми роботи за відеофрагментами [Текст] : [за міні-екранізаціями] / Т. Бабійчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 21–23.

Бабійчук, Т.  Роль відеофрагментів (міні-екранізацій у розв’язанні педагогічних завдань на заняттях з української літератури) [Текст] / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 10. – С. 16–20.

Баженова, Л.  Медіаосвіта учнів загальноосвітньої школи на матеріалі екранних мистецтв [Текст] / Л. Баженова // Мистецтво та освіта. – 2011. – № 4. – С. 10–13.

Вітченко, А.  Важливий засіб поглиблення інтерпретаційної компетенції учнів [Текст] : матеріал до засідання факультативу з питань осягнення класичних п’єс у зіставленні з режисерською постановкою (за творчою спадщиною Макса Рейнхардта) / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 6. – С. 35–39.

Дубініна, О.  Екранізація літературного твору як предмет компаративного дослідження [Текст] / О. Дубініна // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 40–53.

Жила, С.  «Тіні забутих предків» – «Свято української душі» : зіставлення літературного твору та його екранізація [Текст] : матеріали до проведення інтегрованих семінарів-діалогів у 10 класі / С. Жила // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 29–40.

Каменська, І. В.  Художнє осмислення досвіду дитячих років у кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» та новелі Юрія Яновського «Дитинство» [Текст] / І. В. Каменська // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 121–127.

Кіношна «Звєзда» і солдатська «амба» [Текст] : 75 років краху Поліської наступальної операції : [популярний блокбастер «Звєзда» знятий за однойменною повістю уродженця Кременчука Еммануїла Казакевича відображає події, що відбулися навесні 1944 р. під Ковелем] / авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка В. Шпака // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 62, 30 березня. – С. 7.

Клочек, Г.  «Садок вишневий коло хати…» як кінотекст. Кінематографічний код Тараса Шевченка. Монографічний аналіз твору [Текст] : «Кінематографізм» Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури і кіно / Г. Клочек // Дивослово. – 2012. – № 6. – С. 22–27.

Монахова, И. Р.  Экранизация «Тараса Бульбы» [Текст] / И. Р. Монахова // Литература в школе. – 2013. – № 9. – С. 11–13.

Синьоок, Т.  Шевченко в кінематографії незалежної України [Текст] / Т. Синьоок // Літературна Україна. – 2012. – № 30, 9 серпня. – С. 12.

Ткаченко, А.  Кінодраматургія Івана Драча [Текст] / А. Ткаченко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 91–96.

Тортунова, И. А.  Трагический герой в киноповести В. М. Шукшина «Калина красная» и киноромане «Я пришел дать волю» [Текст] / И. А. Тортунова // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 2007. – № 3. – С. 105–112.

Шевченко, Ю. О.  Екранізація літературних творів [Текст] / Ю. О. Шевченко, Т. О. Панько // Історико-філософські дослідження молодих учених : III Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 квітня 2014 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської області ; Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі та ін. ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Ч. 2. – С. 92–94.

Яровенко, Т.  Від експериментів В. Винниченка до «Експерименту» О. Жовни [Текст] : полемічна інтерпретація повісті та її кіноверсії / Т. Яровенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 10. – С. 41–46.