Кікбоксинг: техніко-тактична силова підготовка

Володченко, О. А.  Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / Олександр Анатолійович Володченко ; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2018. – 21 с.

Иванов, А. Л.  Кикбоксинг [Текст] : учебник / А. Л. Иванов. – 2-е издание, доработанное и дополненное. – Киев : Перун, 1995. – 309 с.

Кикбоксинг-искусство побеждать [Текст] : самые эффективные приемы защиты и нападения / ред. К. А. Ляхова. – Москва : ООО “ИД”РИПОЛ классик”, 2005. – 191 с. : ил. – (Боевые искусства).

Куликов, А. Н.  Кикбоксинг [Текст] / А. Н. Куликов. – Москва : ФАИР, 1997. – 320 с. – (Спорт).

Куликов, А. Н.  Кикбоксинг [Текст] : популярное пособие для начинающих и напоминание для практиков и тренеров: принципы и практика / А. Н. Куликов. – Москва : Агенство “Фаир”, 1998. – 318 с. – (Спорт).

Яремко, М. О.  Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньо базової підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт”/ Марина Олександрівна Яремко. – Львів : [б. в.], 2001. – 18 с.

***

Беспалов, С. В.  Методика розвитку швидкісно-силових якостей кікбоксера в підготовчому періоді [Текст] / С. В. Беспалов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 522–527.

Гелих, В. Г.  Розвиток психофізичних якостей кікбоксерів [Текст] / В. Г. Гелих, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 415–419.

Кривопишин, В. А.  Сучасний стан розвитку кікбоксингу в Україні та на Сумщині [Текст] / В. А. Кривопишин, А. В. Леоненко, С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 223–227.

Лущик, І. В.  Кікбоксинг [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 4. – С. 16-1–16-8.

Пашкевич, С. А.  Методика фізичної рекреації студентів, що займаються у секції кікбоксингу [Текст] / С. А. Пашкевич, Е. В. Крюков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 3. – С. 8–12.

Скирта, О.  Умовний двобій як методичний прийом удосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів (wpka) у розділі “орієнтал”, на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / О. Скирта // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2014. – № 1. – С. 185–190.