Керівник вищого навчального закладу

 • Байбородова, С.  Підготовка керівників освіти у Великій Британії [Текст] / С. Байбородова // Директор школи. Україна. – 2011. – № 2. – С. 61–68.
 • Ващенко, Л.  Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності керівних кадрів освіти [Текст] / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 16–23.
 • Вороненко, О.  Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій [Текст] / О. Вороненко // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 17–26.
 • Вороненко, О.  Нормативно-правові вимоги до професійної діяльності керівників системи вищої освіти у сфері трансферу технологій [Текст] / О. Вороненко // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 3–7.
 • Галата, С.  Як розподілити повноваження у вищих навчальних закладах? [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – № 5, 8 лютого. – С. 6.
 • Загірняк, М.  Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи [Текст] / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 45–54.
 • Калашнікова, С.  Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти [Текст] / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 95–101.
 • Кушнір, І.  Розвиток маркетингової компетентності керівників ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації у міжкурсовий період [Текст] / І. Кушнір // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 43–46.
 • Луговий, В.  Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи [Текст] / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51–59.
 • Нестерова, М.  Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 32–37.
 • Сас, Н. М.  Застосування системного підходу у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління [Текст] / Н. М. Сас // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 2. – С. 15–17.
 • Україна.  Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу [Текст] : закон від 14.05.15 р., № 415-VIII / Україна // Голос України. – 2015. – № 101, 10 червня. – С. 17 ; Урядовий кур’єр. – № 107, 17 червня. – С. 8.
 • Чи можуть працювати за сумісництвом керівники ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації [Текст] // Освіта України. – 2007. – № 32, 27 квітня. – С. 5.