Казкотерапія як метод соціальної терапії та психокорекції

Максименко, Д. С.  Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 191 с.

***

Бесараб, М. Ю.  Застосування казкотерапії як методу психокорекції [Текст] / М. Ю. Бесараб // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [редкол. : Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 13–19.

Василевська, О. І.  Деякі аспекти казкотерапії в роботі з молодшими школярами [Текст] / О. І. Василевська // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 221–223.

Джамалова, А. X.  Казкотерапія як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / А. X. Джамалова // Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23–24 лютого 2017 р. м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 62–67.

Докторович, М.  Соціокультурний потенціал казки [Текст] : казка у психокорекції та соціальній терапії / М. Докторович // Соціальний педагог. – 2017. – № 4, квітень. – С. 34–42.

Єгорушкіна, К.  Музична казкотерапія у вихованні гармонійної особистості [Текст] : [казка та музика] / К. Єгорушкіна // Музичний керівник. – 2013. – № 5. – С. 11–15.

Ємяшева, М. Ю.  Роль казкотерапії в роботі з дитиною [Текст] / М. Ю. Ємяшева // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 214–215.

Заиграева, Н. В.  Возможности сказки в формировании гендерных представлений у депривированных младших школьников [Текст] / Н. В. Заиграева // Дефектология. – 2012. – № 5. – С. 13–25.

Корж, Ю. М.  Корекція деформацій нижніх кінцівок казково-ігровими засобами [Текст] / Ю. М. Корж // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 18–24.

Котова, Т. О.  Казкотерапія як сучасний метод відновлювально-розвивального впливу на дошкільників [Текст] / Т. О. Котова // Логопед. – 2015. – № 3. – С. 17–20.

Садова, І.  Казкотерапія у роботі з молодшими школярами [Текст] / І. Садова // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 258–259.

Скалига, В.  Казкове виховання [Текст] : казкотерапія – ефективний і цікавий спосіб розв’язувати проблему, подолати страх, передати досвід / В. Скалига // Освіта України. – 2013. – № 26, 1 липня. – С. 12.

Скоропадська, С.  Казки на варті здоров’я [Текст] : здоров’язбережувальні технології на уроках з основ здоров’я / С. Скоропадська // Здоров’я та фізична культура. – 2017. – № 4, квітень. – С. 33–40.

Хмельовська, В.  Особливості використання казкотерапії у роботі з дошкільниками та молодшими школярами [Текст] / В. Хмельовська // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 216–219.