Історія церковного патріархату

 • Київський патріархат – помісна Українська Православна Церква [Текст] : історико-канонічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. – Київ : Майстерня книги, 2007. – 167 с.
 • Матеріяли до історії українського патріярхального руху [Текст] / упоряд. А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 363 с.

***

 • Богданов, А. П.  Первый патриарх всея Руси Иов [Текст] / А. П. Богданов // Преподавание истории в школе. – 2005. – № 3. – С. 20–25.
 • Косів, М.  Єдність, якої прагнемо [Текст] : [чи потрібен українській церкві статус патріархату?] / М. Косів // Літературна Україна. – 2008. – № 17, 8 травня. – С. 2.
 • Кул, О.  Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел [Текст] / О. Кул, О. Б. Кульчинський // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 113–126.
 • Кураев, А.  Властная мысль [Текст] : [о выборах Патриарха] / А. Кураев // Литературная газета. – 2009. – № 2, 21–27 января. – С. 1, 3.
 • Немчинов, І.  Заснування Московського патріархату в ідеологічному контексті доби [Текст] : (досвід історичної деконструкції) / І. Немчинов // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, НАН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [ПНПУ], 2011. – № 26. – С. 105–114.
 • Павличко, Д.  Московський патріарх [Текст] : [вірш] / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2009. – № 28, 3 вересня. – С. 3.
 • Паисов, Ю.  Образ патриарха Ермогена в русской музыке ХХ века [Текст] : к 400-летию освобождения Москвы от иноземных войск / Ю. Паисов // Музыкальная академия. – 2013. – № 2. – С. 67–76.
 • Сіманіна, А. С.  Православна церковна періодика Української православної церкви московського патріархату (1991–2009 рр.) [Текст] / А. С. Сіманіна // Історичні науки : збірник наукових праць СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 113–118.
 • Чорна, С.  Українська церква і московські міфи [Текст] : [історія православної церкви в Україні XVII–XX ст.] / С. Чорна // Голос України. – 2017. – № 144, 5 серпня. – С. 8. – Поч. №№ 110, 115, 118, 124, 129, 133, 140.
 • Шпак, В.  Незасвоєні уроки першої крові [Текст] : 20-річчя поховання патріарха Володимира (Романюка) / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 124, 11 липня. – С. 8.