Історичне минуле Слобідської України (Слобожанщини)

 • Багалій, Д. І.  Історія Слобідської України [Текст] / Д. І. Багалій. – Харків : Основа, 1990. – 256 с. – (Пам’ятки історичної думки України).
 • Багалій, Д. І. (проф. ; 1857–1932).  Історія Слобідської України [Текст] / Д. І. Багалій. – Харків : Изд-во “Союз” Харьковскаго Кредитнаго Союза Кооперативов, 1918. – 308 с. : іл. – (Культурно-історична бібліотека / під ред. проф. Д. І. Багалія). – На титул. стор.: Дарчий напис автора. – Печатка: Вища школа Історико-філологічний факультет заснований Полтавським Товариством “Проссвіта”. – Прижиттєве вид. – Библіографичні указівки: с. 301–304.
 • Корнієнко, О. М.  Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659–1765 рр. [Текст] : пам’яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936–1997) / О. М. Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с. : іл. – (Невідома Україна).
 • Корогод, Б. Л.  Село Лікарське в контексті історії Слобідської України [Текст] / Б. Л. Корогод, Г. І. Корогод ; Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. – Суми : ВВП “Мрія”, 2016. – 183 с. : іл.
 • Піскун, О. О.  Ідентифікаційні процеси в середовищі населення Південної Слобожанщини в історичному розвитку: мовнокультурні, етноконфесійні та ціннісні виміри [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / О. О. Піскун ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – 22 с.
 • Куделко, О. С.  Повести о героях края Слобожанского казаке Харько и кошевом атамане Иване Сирко [Текст] / О. С. Куделко, О. С. Фалько. – Київ : КРІОН, 2011. – 207 с. : ил.
 • ***
 • Бедрабко, Н.  Вивчення Слобожанщини та Гетьманщини [Текст] : матеріали експедиції / Н. Бедрабко, В. Сталинський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 6, березень. – Вкладка.
 • Бірьова, О. Ю.  Слобідська Україна – особливості адміністративно-територіального устрою [Текст] / О. Ю. Бірьова // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей, Обласний історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 95–97.
 • Кобозєв, М. М.  Сумщина в історії Слобідського козацтва [Текст] / М. М. Кобозєв, В. М. Азаренков, І. О. Павленко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський обласний архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 56–61.
 • Коляда, І.  “Запорозька Січ і Слобідська Україна у другій половині XVII ст.” [Текст] : історія України : 8 клас / І. Коляда, Л. Шевчук // Історія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 8–16.
 • Корнієнко, О. М.  Сумський Слобідський козацький полк і повстання Булавіна 1708 року [Текст] / О. М. Корнієнко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський обласний архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 66–72.
 • Корнус, А. О.  Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України у ХVІІ–ХVІІІ століттях [Текст] / А. О. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2009 р. / [техніч. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 5. – С. 53–55.
 • Нікітін, Ю. О.  Роль органів міського самоврядування у благоустрої міст Лівобережної та Слобідської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Ю. О. Нікітін // Історія та правознавство. – 2015. – № 33. – С. 2–6.
 • Ціпачевська, Ю. В.  Запорізька Січ і Слобідська Україна в другій половині XVII ст. [Текст] : історія України : 8 клас / Ю. В. Ціпачевська // Історія та правознавство. – 2016. – № 12. – С. 27–31.
 • Чорний, Д. М.  Ідентичність населення Слобожанщини XVII–XXI ст.: створення ментальних карт як стратегія дослідження та засіб реконструкції [Текст] / Д. М. Чорний // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 51–53.
 • Шевченко, А. А.  Включення слобідського козацтва до загальноімперської структури суспільства [Текст] / А. А. Шевченко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 53–56.