Інтерактивні методики. Діти, що опинилися в складних життєвих обставинах

Зиновьева, Н. О.  Психология и психотерапия насилия [Текст] : ребенок в кризисной ситуации / Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. – Санкт-Петербург : Речь, 2003. – 247 с.

Іваніченко, Ю. Я.  Павутиння лиха. Терор і наркотики [Текст] : документально-публіцистичне дослідження / Ю. Я. Іваніченко, М. В. Львовський. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 351 с.

Ліщинська, О.  Культова психічна залежність особистості [Текст] : практичне керівництво для психологів / О. Ліщинська. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 111 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Луценко, О. А.  Як боротись з насиллям в школі? (проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб, та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. А. Луценко, А. О. Поляничко, А. В. Чернякова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 106 с.

Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій [Текст] : для працівників шкільної психологічної служби, державних соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді / О. Я. Кляпець [та ін.] ; Академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : [Міленіум], 2009. – 119 с.

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя [Текст] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 407 с.

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя [Текст] : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 299 с.

***

Агейко, О. В.  Особенности переживания детьми ситуации развода [Текст] / О. В. Агейко // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 89–98.

Арсентиева, С. Н.  Детские конфликты в образовательных учреждениях: сущность, причины и пути урегулирования [Текст] / С. Н. Арсентиева // Воспитание школьников. – 2013. – № 8. – С. 57–61.

Асланян, Т. С.  Підліткова криза і проблема залежної поведінки [Текст] / Т. С. Асланян // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22–24 листопада 2007 року / Інститут наукового прогнозування ; Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) ; [оргкомітет конференції: Е. Е. Амурський, К. І. Чурюмов, А. Г. Бабенко та ін.]. – Київ : [ТОВ «ТК Меганом»], 2007. – Ч. 2. – С. 43–45.

Дьяков, Д. Г.  Сравнительный анализ возрастной динамики переживания ситуаций фрустрации подростками с различной степенью нарушения зрительных функций [Текст] / Д. Г. Дьяков // Школа здоровья. – 2005. – № 1. – С. 38–44.

Каліна, Ю. М.  Покарання як метод виховання [Текст] / Ю. М. Каліна // Соціальний працівник. – 2008. – № 7, квітень. – С. 21–24.

Кисляк, О. П.  Практичні рекомендації психологам стосовно специфіки роботи з особами підліткового та юнацького віку, хворими на ДЦП, які переживають внутрішньоособистісний конфлікт [Текст] / О. П. Кисляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10. – С. 59–64.

Луговой, В. Ю.  Стресостійкість підлітків в кризових умовах сьогодення [Текст] / В. Ю. Луговой // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 85–89.

Мотрук, Т. О.  Передумови виникнення ігрової залежності [Текст] / Т. О. Мотрук // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 125–126.

Найдьонова, Л. А.  Кібер-буллінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики [Текст] : [аналіз психологічних досліджень] / Л. А. Найдьонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С. 10–18.