Інтерактивна дошка : особливості використання на уроках в ЗОШ

 • Бегенина, Л. Ю.  Интерактивная доска как средство организации фронтальной работы в классе [Текст] / Л. Ю. Бегенина // Информатика и образование. – 2009. – № 7. – С. 122–123.
 • Бурдун, Е. В.  Застосування інтерактивної дошки на уроках математики [Текст] / Е. В. Бурдун // Обдарована дитина. – 2011. – № 1. – С. 21–26.
 • Воробйова, Л.  Уроки хімії з інтерактивною дошкою [Текст] / Л. Воробйова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 1. – С. 23–25.
 • Ганашок, А.  Інтерактивна дошка [Текст] : модний елемент інтер’єру чи потужний засіб навчання? / А. Ганашок // Інформатика. – 2016. – № 1, січень. – С. 46–49.
 • Гомулина, Н.  Планирование новых электронных образовательных средств для интерактивных досок [Текст] / Н. Гомулина // Физика в школе. – 2008. – № 7. – С. 16–20.
 • Іванова, О. В.  Інтерактивна дошка на уроках математики [Текст] / О. В. Іванова // Математика в школах України. – 2013. – № 31. – С. 6–9.
 • Кева, Т.  Порівняння уроків з інтерактивною дошкою та класичних уроків [Текст] : алгебра : 10 клас, тема “Ірраціональні рівняння та нерівності” ; геометрія : 8 клас, тема “Теорема Піфагора” / Т. Кева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 5. – С. 27–28.
 • Корвуд, О. Ю.  Можливості роботи з інтерактивною дошкою [Текст] : [на уроках англійської мови] / О. Ю. Корвуд // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 12–14.
 • Корчажкина, О. М.  Специфика применения интерактивной доски на уроках иностранного языка при выполнении творческих заданий [Текст] / О. М. Корчажкина // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 6. – С. 27–32.
 • Красноженова, Е. С.  Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка в средней школе [Текст] / Е. С. Красноженова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 9. – С. 29–32.
 • Мергенова, Р. З.  Использование интерактивной доски на уроке немецкого языка [Текст] / Р. З. Мергенова // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 1. – С. 70–74.
 • Морквян, І.  Використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet під час вивчення нового матеріалу [Текст] / І. Морквян, Н. Хміль // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 22–29.
 • Морквян, І.  Сервіси віртуальних інтерактивних дошок (стін): порівняний аналіз [Текст] / І. Морквян, Н. Хміль // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 2/3. – С. 27–36.
 • Пасанова, С.  Возможности использования интерактивной доски на уроках физики [Текст] / С. Пасанова // Физика в школе. – 2008. – № 7. – С. 21–22.
 • Сисоєнко, Н.  Використання інтерактивної дошки SMART Board на уроках географії [Текст] / Н. Сисоєнко, З. Філончук // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 10. – С. 17–20.
 • Слабун, Н. И.  Использование интерактивной доски на уроках английского языка [Текст] / Н. И. Слабун // Англійська мова та література. – 2015. – № 13/14. – С. 6–11.
 • Степанченко, О.  Інтерактивні дошки [Текст] : сучасні наука і техніка на уроках / О. Степанченко, В. Толмачов // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2. – С. 39–42.
 • 18.      Сытник, И.  Интерактивная доска SMART Boart [Текст] / И. Сытник, А. Зиборов // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 2. – С. 23–26.
 • Шарай, К.  Інтерактивна дошка як засіб навчального призначення [Текст] / К. Шарай // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка; Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 199–200.