Інституційність,інституціональність в економіці

 1. Ануфрієва, К. В.  Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України [Текст] / К. В. Ануфрієва // Економіка України. – 2018. – № 8. – С. 30–49.
 2. Афанасьєва, М. А.  Економічний контроль силами громадянського суспільства: інституціональний підхід [Текст] / М. А. Афанасьєва // Економіка України. – 2018. – № 4. – С. 46–54.
 3. Васильців, Т. Г.  Удосконалення інституціонального забезпечення державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій в Україні [Текст] / Т. Г. Васильців, О. О. Левицька, Н. В. Василечко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 17–22.
 4. Голян, В.  Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення [Текст] / В. Голян, С. Петруха, А. Забловський // Економіст. – 2017. – № 8. – С. 8–17.
 5. Голян, В.  Сфера природокористування у технологічно периферійній Україні. Які інституціональні перетворення на часі [Текст] / В. Голян // Економіст. – 2018. – № 12. – С. 11–12.
 6. Єфименко, Т. І.  Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України [Текст] / Т. І. Єфименко // Економіка України. – 2017. – № 12. – С. 13–33.
 7. Жукова, Л. М.  Інституційний статус держави в умовах соціально-економічної нестабільності [Текст] / Л. М. Жукова // Економіка та держава. – 2019. – № 6. – С. 32–35.
 8. Інституціональна парадигма постіндустріальної трансформації промислового комплексу України [Текст] / В. Л. Дикань [та ін.] // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 154–155.
 9. Кіндзерський, Ю.  Інституціальні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 4–12.
 10. Коваленко, Ю.  Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України [Текст] / Ю. Коваленко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 49–60.
 11. Коломієць, В. М.  Інституціональні сприяння та обмеження розвитку людського капіталу: теорія, факти, цифри [Текст] / В. М. Коломієць // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 4. – С. 35–40.
 12. Левківський, І.  Формування економічної та фінансової системи інституцій вищої освіти [Текст] / І. Левківський // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 51–56.
 13. Лемішко, О. О.  Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України [Текст] / О. О. Лемішко // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 54–59.
 14. Новіков, В.  Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на постболонському просторі [Текст] / В. Новіков, П. Левін // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 64–73.
 15. Проскуріна, М. О.  Еволюція концепції економіки культури та культурних індустрій [Текст] / М. О. Проскуріна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 4. – С. 4–15.
 16. Чухно, А.  Інтитуціоналізм: теорія, методологія, значення [Текст] / А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 4–13.
 17. Яременко, О. Л.  Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза [Текст] : [економічна політика США] / О. Л. Яременко // Економіка України. – 2017. – № 5/6. – С. 106–122.