Інноваційні технології в освітньому середовищі вищої школи

Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 410 с.

Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с.

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа» [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 491 с.

Козлов, Д. О.  Інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти: теорія та методика розвитку [Текст] : [монографія] / Д. О. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 495 с.

***

Аніщенко, В. О.  Інноваційність підготовки фахівців-пенітенціаристів як фактор забезпечення сталого розвитку Державної кримінально-виконавчої системи України [Текст] / В. О. Аніщенко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р. / Міністерство освіти і науки України ; Азербайджанська державна морська академія ; Варненський вільний університет Чорноризця Храбра та ін. : [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – С. 122–125.

Атрощенко, Н. М.  Інноваційний метод навчання: Storytelling (сторітеллінг) [Текст] / Н. М. Атрощенко, Л. П. Івашина // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 116–118.

Білик, В. Г.  Використання потенціалу природничо-наукової підготовки майбутніх психологів в контексті інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / В. Г. Білик // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 119–121.

Бойченко, М.  Інноваційний потенціал США, Канади та Великої Британії у професійній підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми [Текст] / М. Бойченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 3–5.

Бойченко, М.  Цифрове навчальне середовище: інноваційна екосистема дистанційного навчання в закладах вищої освіти [Текст] / М. Бойченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 129–131.

Винничук, Р.  Інноваційні підходи до мотивації студентів покоління Z [Текст] / Р. Винничук // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 72–79.

Вітвицька, С.  Інноваційність у підготовці докторів філософії [Текст] / С. Вітвицька // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 101–104.

Гоголь, Т.  Інноваційні підходи у формуванні логістичних компетенцій майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту [Текст] / Т. Гоголь // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 153–156.

Грибан, Г.  Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів [Текст] / Г. Грибан, Т. Білоскаленко, О. Скорий // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 166–169.

Зворигіна, Н. С.  Інноваційні технології навчання в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя [Текст] / Н. С. Зворигіна // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 р. / Міністерство освіти і науки України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 84–88.

Іщенко, А.  Сервіс Сооglе Classroom як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів трудового навчання [Текст] / А. Іщенко, В. Титаренко // Вища школа. – 2019. – № 6. – C. 81–89.

Кириченко, М.  Інновації в управлінні університетами: електронне урядування [Текст] / М. Кириченко // Рідна школа. – 2021. – № 1/2. – С. 62–65.

Кириченко, О.  Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки вчителя [Текст] / О. Кириченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 227–230.

Козлов, Д.  Педагогічні технології розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти [Текст] / Д. Козлов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 8–9.

Корж-Усенко, Л. В.  Реалізація інновацій в освітньому середовищі вищої школи: актуалізація ретродосвіду початку ХХ століття [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, О. Л. Сидоренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 142–144.

Кочмала, О. С.  Проектування технології формування культури самостійної роботи студентів ЗВО інноваційними засобами [Текст] / О. С. Кочмала // Магістр : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, Л. В. Корж-Усенко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2. – С. 143–150.

Кравченко, К. О.  Підготовка майбутнього вчителя в інноваційному полі освітніх технологій [Текст] / К. О. Кравченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 36–40.

Краус, Н.  Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму [Текст] / Н. Краус, В. Осецький // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 44–54.

Кузікова, С.  Формування суб’єкта саморозвитку як інноваційна технологія підготовки студентів-психологів [Текст] / С. Кузікова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 30–31.

Максименко, Т.  Змішане навчання як інноваційна технологія підготовки фахівця [Текст] / Т. Максименко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 178–180.

Медвідь, Л.  Інноваційна діяльність викладача у вищому навчальному закладі [Текст] / Л. Медвідь // Вища школа. – 2022. – № 1/2. – С. 26–46.

Огієнко, О.  Інноваційний розвиток освіти дорослих як вимога сучасності [Текст] / О. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 20–22.

Павелків, К.  Інноваційні технології іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища сучасного університету [Текст] / К. Павелків // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 277–281.

Павлова, Т.  Інноваційні технології підготовки фахівців з фізичного виховання [Текст] / Т. Павлова, Л. Долженко, М. Перегінець // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2019. – № 4. – С. 169–176.

Пустовіт, Г.  Інноваційний зміст навчальної дисципліни «Управління науковими проєктами» у підготовці майбутніх докторів філософії [Текст] / Г. Пустовіт // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 58–60.

Пухно, С.  Значення інноваційного навчання в процесі формування комунікативної компетентності майбутнього педагога [Текст] / С. Пухно // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 355–357.

Скоробагатська, О.  До проблеми психології моральності в контексті інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / О. Скоробагатська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 32–34.

Трус, О.  Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів вищої школи [Текст] / О. Трус // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 116–119.

Улич, А.  Дидактичні функції комп’ютерного підручника як інноваційного засобу реалізації графічної підготовки студентів у педагогічних закладах вищої освіти [Текст] / А. Улич // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 199–202.

Хижняк, І.  Актуальність вивчення німецького досвіду підготовки фахівців цивільної інженерії в умовах інноваційного розвитку вищої технічної освіти України [Текст] / І. Хижняк, В. Григор’єва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 86–89.

Химинець, В.  Інноваційно-гуманістична спрямованість підготовки майбутніх вчителів початкової школи в ЗВО [Текст] / В. Химинець, М. Островська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 239–243.

Чернякова, Ж.  Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх вчителів у педагогічних закладах вищої освіти [Текст] / Ж. Чернякова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 362–364.

Чернякова, Ж. Ю.  Інноваційні освітні технології як засіб оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 90–92.

Чуричканич, І.  Майндмепінг як інноваційна технологія в розвитку вищої освіти [Текст] / І. Чуричканич // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 200–203.

Шевцов, А.  Підготовка ортопедагогів як інновація у сфері навчання фахівців зі спеціальної освіти та інклюзивного навчання [Текст] / А. Шевцов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 295–298.

Шевченко, Т.  Інноваційні технології підготовки та підвищення кваліфікації працівників надавачів соціальних послуг [Текст] / Т. Шевченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 281–284.

Шмалєй, С.  Напрями інноваційно-освітньої діяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / С. Шмалєй // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 45–48.