Індивідуальна форма навчання

Бондаренко, О. О.  Інформаційний супровід проектування і реалізації індивідуальної траєкторії учнів [Текст] / О. О. Бондаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 4. – С. 14–16.

Гайтіна, Л. Г.  Особливості організації та проведення уроків з розумово відсталими дітьми, які здобувають освіту в ЗОШ за індивідуальною формою навчання [Текст] / Л. Г. Гайтіна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 2–8.

Ілляшенко, Т.  Гіперактивний розлад [Текст] : (єдиний вихід – індивідуальна форма навчання?) / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 6–9.

Кибукевич, Н. В.  Індивідуальні та групові форми організації навчальної діяльності учнів як категорії сучасної дидактики [Текст] / Н. В. Кибукевич // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 1. – С. 45–47.

Кравченко, І.  Індивідуальна і групова форми навчання у вихованні студентів [Текст] / І. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редколегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 6 (53). – С. 205–209. – (Серія “Педагогічні науки”).

Никитенко, Г. В.  Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом поєднання індивідуальних і групових форм навчання на уроках біології [Текст] / Г. В. Никитенко // Біологія. – 2018. – № 19/21. – С. 5–24.

Олійник, В.  Дистанційно, індивідуально, а головне – безпечно і комфортно для дитини [Текст] : як правильно організувати освітній процес за неочними формами навчання / В. Олійник // Освіта України. – 2022. – № 34/35, 5 вересня. – С. 12–13.

Парфілова, С. Л.  Поєднання групових та індивідуальних форм організації навчально-пошукової діяльності молодших школярів [Текст] / С. Л. Парфілова // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (02–04 грудня 2014 р., м. Суми) : до 90-річчя Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. С. Вашуленко, М. Кісель та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 77–79.

15 запитань про індивідуальну форму навчання в школі – роз’яснення МОН [Текст] // Управління освітою. – 2019. – № 10, жовтень. – С. 6–11.

Форми індивідуального навчання [Текст] : нормативна база : [Нова українська школа ] // Освіта України. – 2019. – № 34, 26 серпня. – С. 7.