Ілюстрації в роботі вчителя

Білан, О. І.  Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / О. І. Білан. – Одеса, 2003. – 20 с.

***

Авгітопуло, Н.  “Енеїда” Івана Котляревського в ілюстраціях Анатолія Базилевича [Текст] : (інтегрований урок у 9 класі) / Н. Авгітопуло // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 13–16.

Гулей, О. В.  Ілюстративне малювання у розвитку творчих здібностей учнів [Текст] : [ілюстративне малювання учнів ЗОШ] / О. В. Гулей, К. В. Востоцька // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (8). – С. 26–30.

Дорошенко, Ю.  Навчальна програма курсу за вибором “Ілюстративна комп’ютерна графіка” для старшої профільної школи [Текст] : пояснювальна записка / Ю. Дорошенко // Інформатика. – 2013. – № 5. – С. 5–19.

Кулакова, О. В.  Иллюстрирование в общеобразовательной школе [Текст] / О. В. Кулакова // Изобразительное искусство в школе. – 2006. – № 5. – С. 64–67.

Кулакова, О. В.  Метод обучения школьников рисованию пейзажа [Текст] : подготовка к иллюстрированию / О. В. Кулакова // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 1. – С. 54–58.

Кулакова, О. В.  Пейзаж в иллюстрации [Текст] : из опыта работы / О. В. Кулакова // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 1. – С. 80.

Пилипчук, І.  Використовуємо ілюстрації [Текст] : урок для 5-го класу з теми “Текстовий процесор” / І. Пилипчук // Інформатика. – 2018. – № 3, березень. – С. 11–17.

Прокопчук, С. О.  Ілюстрація як засіб розвитку зв’язного мовлення першокласника [Текст] / С. О. Прокопчук // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 251–256.

Рыбальченко, В. В.  Иллюстративный и дидактический материал для уроков развития речи [Текст] / В. В. Рыбальченко, М. В. Коновалова // Русский язык и литература в школах Украины. – 2013. – № 10. – С. 2–15.

Хамуляк, С. Б.  Ілюстрації історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України [Текст] : (середина Х – друга половина ХVІІІ ст.) / С. Б. Хамуляк // Історія в школі. – 2013. – № 4/5. – С. 39–48.

Хом’як, І. В.  Історичні ілюстрації до питань хімічної безпеки в лабораторії [Текст] / І. В. Хом’як // Хімія. – 2005. – № 23, грудень. – С. 13.

Чикаленко, Р. В.  Ілюстрація до твору [Текст] : (“Образотворче мистецтво” : 5 клас) / Р. В. Чикаленко // Мистецтво в школі. – 2015. – № 10. – С. 6–10.