Ігрові методи у роботі з дітьми з вадами інтелекту

Максименко, Д. С.  Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 191 с.

Руденко, А. В.  Игры и сказки, которые лечат [Текст] / А. В. Руденко. – Харьков : Издательская группа “Основа”, 2011. – 240 с. : ил. – (Для заботливых родителей).

***

Аршатская, О. С.  Сочетание игровых занятий и холдинг-терапии в психологической помощи ребенку с выраженными проблемами детского аутизма [Текст] / О. С. Аршатская // Дефектология. – 2011. – № 2. – С. 62–70.

Зелінська, К. О.  Корекційні можливості дидактичних ігор в роботі з дітьми з вадами інтелекту в умовах інклюзивного навчання [Текст] / К. О. Зелінська // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 163–166.

Золотарьова, А.  Музично-терапевтичні ігри як засіб оздоровлення молодших школярів [Текст] / А. Золотарьова // Мистецтво та освіта. – 2011. – № 4. – С. 28, 37–41.

Каленіченко, В. І.  Дидактична гра як засіб виховання дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / В. І. Каленіченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 157–161.

Керик, О. Є.  Використання ігрових та арттерапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами [Текст] : поради спеціаліста / О. Є. Керик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 49–51.

Киця, О. Г.  Корекційно-розвивальне значення дидактичної гри у навчальній діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / О. Г. Киця // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 175–179.

Косенко, Ю. М.  Навчання історії учнів з порушеннями інтелекту в ігровий спосіб [Текст] / Ю. М. Косенко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 64–66.

Нестеренко, А.  Формування інтелектуальних здібностей молодших школярів засобами дидактичної гри на уроках рідної мови [Текст] / А. Нестеренко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 27–28 квітня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 154–157.

Онісімчук, Л.  Ігрові технології як засіб формування мовленнєвої комунікації у дітей з особливостями інтелектуального розвитку [Текст] / Л. Онісімчук // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (20–27 березня 2012 р., м. Суми): у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології та ін. ; [за ред. А. І. Кудренко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 18–19.

Переяслова, С. Л.  Ігрові технології та їх психотерапевтичний вплив на дітей з психофізичними порушеннями [Текст] / С. Л. Переяслова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 328–334.

Твердохліб, О.  Сюжетно-рольова гра як один із основних факторів інтелектуального розвитку дитини [Текст] / О. Твердохліб, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 393–397.

Шкльода, В.  Виграє кожен [Текст] : ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / В. Шкльода // Дефектолог. – 2017. – № 6, червень.