Ігрова діяльність в умовах центрів позашкільної освіти

 • Кращі позакласні заходи [Текст]. Вип. 1 / [уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло]. – Харків : Вид. група «Основа», 2008. – 138 с.
 • Дозвілля школярів: ігрові програми [Текст]. – Київ : Редакція загально-педагогічних газет, 2004. – 127 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 • Бочелюк, В. Й. Дозвіллєзнавство [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 207 с.

***

 • Бабич, В. Г. Естетична складова культурно-дозвіллєвої діяльності молодіжних центрів [Текст] / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 221-222.
 • Бєлецька, І. В. Шляхи організації змістовного дозвілля підлітків за місцем проживання [Текст] / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 11-15.
 • Бєлецька, І. В. Гра – важлива й невід’ємна частина навчання, дозвілля, культури в цілому [Текст] / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 3. – С. 34-37.
 • Брайко, Н. Дозвілля учнівської молоді [Текст] / Н. Брайко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 34-36.
 • Жданович, Ю. Пластові ігри у дозвіллі школярів [Текст] : [рухливі, інтелектуальні, товариські, рольові та інші ігри] / Ю. Жданович // Завуч. – 2007. – № 35, грудень. – С. 12-16.
 • Зюзько, І. Дозвілля школярів у пришкільних оздоровчих таборах [Текст] / І. Зюзько // Завуч. – 2009. – № 8, березня. – С. 31-33.
 • Кравцова, Е. Е. Игра как средство самореализации и самоконструирования [Текст] / Е. Е. Кравцова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 6. – С. 61-64.
 • Онищенко, В. Регіональні культурно-дозвіллєві програми [Текст] / В. Онищенко // Школа. – 2006. – № 11. – С. 55-57.
 • Організація ігротек і роль соціального педагога [Текст] // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 63-64.
 • Патеева, Г. Игры и тренинги для школьников [Текст] / Г. Патеева // Классный руководитель. – 2009. – № 4. – С. 139-143.
 • Ткачук, І. В. Інтелектуально-розважальна гра “Я люблю Україну” [Текст] : [позаурочна робота] / І. В. Ткачук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 36-38.
 • Фомина, А. Игра в структуре свободного времени детей [Текст] / А. Фомина // Воспитание школьников. – 2005. – № 3. – С. 30-33.
 • Фруктова, Я. Сучасні форми позакласної роботи з учнями [Текст] : 9 клас / Я. Фруктова // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 1. – С. 29-32.
 • Щур, С. В. Безпечне дитинство [Текст] : просвітницько-превентивний квест : [гра для учнів 8–11 класів; можна проводити як захід у межах Дня захисту дітей, Дня здоров’я, тематичних тижнів, у літньому таборі] / С. В. Щур // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 8. – С. 39-42.
 • Яременко, Л. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості в позашкільній освіті [Текст] / Л. Яременко // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 62-66.