Художник и его творчество в пространстве современной культуры

  • Митець і його творчість у просторі сучасної культури [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 182 с.
  • Ефремова, И. Сцена бала в опере П. Чайковского «Пиковая дама» [Текст] / И. Ефремова // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 41–44.