Хотинська війна

Голобуцький, В. А.  Запорозьке козацтво [Текст] / В. А. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 539 с.

Леп’явко, С.  «Рятівники від турецької хмари»: запорожці і Хотинська війна 1621 р. [Текст] / С. Леп’явко. – Київ : [ПП Наталя Брехуненко], 2013. – 63 с. : іл.

***

Божко, О.  Історія Хотинської війни [1620–1621 рр.] [Текст] : стаття / О. Божко // Всесвіт. – 2012. – № 1/2. – С. 284–291.

Василющенко, О.  Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна [Текст] : історія України : 8-й клас / О. Василющенко // Історія України. – 2018. – № 17, вересень. – С. 22–27.

Возний, І. П.  Середньовічний Хотин у вітчизняній та зарубіжній історіографії [Текст] / І. П. Возний // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 168–174.

Каменаци, Г.  Історія Хотинської війни [1620–1621 рр.] [Текст] : [історична] хроніка / Г. Каменаци ; з вірменської переклав О. Божко // Всесвіт. – 2012. – № 1/2. – С. 221–236.

Марченко, М.  Доба героїчних походів. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна [Текст] : (історія України : 5 клас) / М. Марченко // Історія в школі. – 2013. – № 11/12. – С. 33–35.

Сас, П. М.  Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р. [Текст] / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 4–32.

Стороженко, І.  Великий Кордон і українське козацтво кінця XV – середина XVII ст. [Текст] / І. Стороженко // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 31–45.

Стороженко, І.  Історико-системний метод дослідження Запорізької січі кінця XVI – середини XVII ст. [Текст] / І. Стороженко // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 3–24.

Страшко, В. В.  Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК України [Текст] : героїчні дії війська Запорозького / В. В. Страшко, А. А. Сухин // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 4–15.

Яворницький, Д. І.  [Битви запорожців та поляків проти турецького війська під Хотином]  [Текст] / Д. І. Яворницький  // Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Д. І. Яворницький ; переклад І. Сварник. – Львів : Світ, 1992. – Т. 2. – С. 145–159.