Хореографічна освіта в Україні та інших країнах

 • Повалій, Т. Л.  Модернізація хореографічної освіти в Польщі (кінець XX – початок XXI століття) [Текст] : монографія / Т. Л. Повалій ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 220 с.
 • Повалій, Т. Л.  Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. Л. Повалій ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с.

***

 • Горських, Ю. В.  Особливості підготовки вчителів хореографії в обраних країнах пострадянського простору [Текст] / Ю. В. Горських // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 130–133.
 • Горських, Ю. В.  Структура та зміст хореографічно-педагогічної освіти в Російській Федерації [Текст] / Ю. В. Горських // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 91–93.
 • Дворник, Д. В.  До проблеми організації процесу викладання народного танцю (позиція України та Німеччини) [Текст] / Д. В. Дворник // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав’ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ «ВПП «Фабрика друку»], 2014. – Вип. 4. – С. 41–45.
 • Єфіменко, Ю. В.  Хореографічно-педагогічна освіта в Республіці Казахстан: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / Ю. В. Єфіменко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 96–104.
 • Зав’ялова, О. К.  Інтеркультурний контекст розвитку хореографічної освіти в Російській імперії [Текст] / О. К. Зав’ялова // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Розділ 4.1. – С. 116–133.
 • Максименко, А. І.  Хореографічна освіта в Китаї: традиції та сучасність [Текст] / А. І. Максименко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 105–113.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Теоретико-методологічні засади дослідження хореографічно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / Г. Ю. Ніколаї, О. Є. Реброва // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 7–12.
 • Повалій, Т. Л.  Арт-терапевтичні аспекти хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 92–99.
 • Повалій, Т. Л.  Інтеркультурний вимір науково-методичного простору вищої хореографічної освіти Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Розділ 4.2. – С. 133–146.
 • Повалій, Т. Л.  Музико-терапевтичні аспекти хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 153.
 • Повалій, Т. Л.  Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський держаний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 29–36.
 • Повалій, Т. Л.  Сутність модернізації хореографічної освіти в Польщі та Україні [Текст] / Т. Л. Повалій // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 126–135.
 • Сбруєв, М. Г.  Танцювальна освіта у середніх школах США: інноваційний зміст стандарту К-12 ARTS [Текст] / М. Г. Сбруєв // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук’янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 160–162.
 • Ткаченко, І. О.  Особливості розвитку системи вищої хореографічної освіти в Німеччині [Текст] / І. О. Ткаченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 88–95.