Хокей на траві: підготовка кваліфікованих спортсменів

Гончаренко, В. І.  Удосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному циклі [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Гончаренко Володимир Іванович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2013. – 20 с.

Гончаренко, В. І.  Хокей на траві. Теорія і практика [Текст] : навчальний посібник / В. І. Гончаренко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 294 с.

Гончаренко, В. І.  Хокей на траві. Теорія і практика [Текст] : навчальний посібник / В. І. Гончаренко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 294 с.

Костюкевич, В. М.  Моделирование тренировочных занятий в хоккее на траве [Текст] / В. М. Костюкевич. – Киев ; Винница : [Планер], 2013. – 158 с.

Костюкевич, В. М.  Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве [Текст] / В. М. Костюкевич. – Киев : [Освіта України], 2013. – 190 с. : ил.

Лапицький, В. О.  Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві [Текст] : навчальний посібник / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 197 с.

Лапицький, В. О.  Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві [Текст] : навчальний посібник / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 133 с.

****

Бермудес, Д. В.  Особливості розвитку гнучкості у дівчат молодшого шкільного віку, які займаються хокеєм на траві [Текст] / Д. В. Бермудес, П. О. Волохова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 26–29.

Бондаренко, І.  Застосування інноваційних технологій та засобів тренувального процесу у професійних жіночих клубах з хокею на траві [Текст] / І. Бондаренко, Ю. Лянной // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім.
А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 87–88.

Бондаренко, І. М.  Платформа “BOSU” як засіб підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих хокеїсток на траві на етапі підготовчого періоду [Текст] / І. М. Бондаренко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (17–18 листопада 2022 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра теорії та методики фізичної культури ; [редкол.: О. А. Томенко, П. Ф. Рибалко, І. В. Іваній та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. – С. 18–21.

Будьонна, А. Ю.  Особливості психологічної підготовки спортсменів [Текст] : (на прикладі хокею на траві) / А. Ю. Будьонна, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 142–144.

Герман, Г. О.  Взаємозв’язок різних сторін підготовленості юних хокеїсток на етапі базової підготовки [Текст] / Г. О. Герман, В. І. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 564–567.

Гончаренко, В.  Удосконалення фізичної підготовки воротарів у хокеї на траві [Текст] / В. Гончаренко, В. Лапицький, О. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 213–223.

Гончаренко, В. І.  Історичні аспекти виникнення та розвитку хокею на траві [Текст] / В. І. Гончаренко, О. М. Гончаренко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 234–241.

Гончаренко, В. І.  Концептуальні засади програмування підготовки висококваліфікованих хокеїсток на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 250–252.

Гончаренко, В. І.  Методика педагогічного контролю фізичної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 166–176.

Гончаренко, В. І.  Оптимізація контролю фізичної підготовленості спортсменок високого класу в хокеї на траві різних ігрових амплуа [Текст] / В. І. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 215–224.

Гончаренко, В. І.  Оптимізація фізичної підготовки кваліфікованих хокеїсток на траві відповідно до ігрового амплуа [Текст] / В. І. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 224–228.

Гончаренко, В. І.  Планування тренувальних і змагальних навантажень у річному циклі підготовки юних хокеїсток на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 289–290.

Гончаренко, В. І.  Планування фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному навчально-тренувальному циклі [Текст] / В. І. Гончаренко, О. М. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 269–273.

Гончаренко, В. І.  Структура фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному макроциклі [Текст] / В. І. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 20–29.

Гончаренко, В. І.  Фактори та завдання фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 166.

Гончаренко, В. І.  Фізична підготовка в системі тренування висококваліфікованих спортсменів у хокеї на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 165.

Гончаренко, В. І.  Фізична підготовка висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві. Теоретичний аспект [Текст] / В. І. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 157–161.

Гончаренко, В. І.  Фізична підготовка висококваліфікованих хокеїсток на траві в річному тренувальному циклі [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 200.

Гончаренко, В. І.  Фізична підготовка у хокеї на траві [Текст] / В. І. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 260–261.

Гончаренко, М. М.  Історія виникнення та розвитку хокею на траві [Текст] / М. М. Гончаренко, В. І. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 489–495.

Гончаренко, О. М.  Організація системи контролю на етапі вищої спортивної майстерності у жіночому хокеї на траві [Текст] / О. М. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 245–246.

Гончаренко, О. М.  Основи методики планування процесу фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у річному тренувальному циклі [Текст] / О. М. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 181–185.

Гончаренко, О. М.  Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у підготовчому періоді річного тренувального циклу [Текст] / О. М. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 127–135.

Гончаренко, О. М.  Побудова фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві за фазами ОМЦ [Текст] / О. М. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 161–165.

Костюкевич, В.  Класифікація навантажень за спрямованістю педагогічного та фізіологічного впливу в хокеї на траві [Текст] / В. Костюкевич, М. Перепелиця // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 19–24.

Костюкевич, В.  Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки [Текст] / В. Костюкевич // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2017. – № 1. – С. 42–48.

Кукарина, І. О.  Методика проведення секційних занять з хокею на траві з дітьми молодшого шкільного віку [Текст] / І. О. Кукарина, О. Я. Дубинська // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 109–111.

Лапицький, В. О.  Аналіз ефективності техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів у хокеї на траві [Текст] / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 201–204.

Лапицький, В. О.  Аналіз морфологічних показників спортсменок різних вікових груп, які спеціалізуються в хокеї на траві в різних ігрових амплуа [Текст] / В. О. Лапицький // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 292.

Лапицький, В. О.  Деякі аспекти підготовки воротарів у хокеї на траві під час тренувального процесу [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко, Г. М. Стукал // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 611–615.

Лапицький, В. О.  Контроль змагальної діяльності воротарів у хокеї на траві [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 284–285.

Лапицький, В. О.  Особливості змагальної діяльності воротарів у хокеї на траві і їх контроль [Текст] / В. О. Лапицький // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / [редкол.: С. Л. Бобир, А. Г. Боровик, В. Г. Гетта та ін.]. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – Т. 1, вип. 55. – С. 315–318. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання).

Лапицький, В. О.  Спеціалізовані навантаження як компонент техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів (на прикладі хокею на траві) [Текст] / В. О. Лапицький // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 449–452.

Лапицький, В. О.  Спеціальна фізична підготовка хокеїстів на траві високої кваліфікації [Текст] / В. О. Лапицький // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 170.

Лапицький, В. О.  Спортивний відбір та прогнозування ігрового амплуа у хокеї на траві [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 247–248.

Лапицький, В. О.  Стан і перспективи розвитку світового жіночого хокею на траві [Текст] / В. О. Лапицький // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 535–538.

Лахтарина, С. М.  Методика проведення тренувальних занять в хокеї на траві дівчат віком 13–15 років [Текст] / С. М. Лахтарина, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р.) СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 538–543.

Литвиненко, В.  Структура змагальної діяльності й особливості прояву спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів з хокею на траві [Текст] / В. Литвиненко, Н. Кулик // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 94–97.

Пустовойтова, О. О.  Особливості підготовки хокеїсток 16-17 років у річному циклі [Текст] / О. О. Пустовойтова, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 197–199.

Стукал, А. М.  Сучасні вимоги в хокеї на траві до підготовки хокейного воротаря [Текст] / А. М. Стукал, В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 248–249.

Тищенко, В. В.  Розвиток фізичних якостей підлітків засобами хокею на траві на секційних заняттях у школах [Текст] / В. В. Тищенко, О. Я. Дубинська // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 115–118.

Фадеєва, Ю. О.  Особливості методики проведення занять з дітьми 5-6 років, які займаються хокеєм на траві [Текст] / Ю. О. Фадеєва, Т. О. Лоза, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 199–202.

Червенцова, К. О.  Фізична підготовка в хокеї на траві на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / К. О. Червенцова, В. О. Лапицький // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 372–376.

Шокур, Л. В.  Ефективність техніко-тактичних дій у змагальній діяльності висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві [Текст] / Л. В. Шокур, В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 273–276.