Ходьба – ефективний засіб оздоровлення людини. Скандинавська ходьба

Донской, Д. Д.  Ходить и бегать для здоровья [Текст] / Д. Д. Донской. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – (Физкультура и спорт ; № 6).

Касарда, О. З.  Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика (фізична культура, основи здоров’я)” / Касарда Ольга Зіновіївна ; МОН України, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с.

***

Андрєєва, О.  Обґрунтування та розроблення програми занять скандинавською ходьбою для школярів молодшого шкільного віку [Текст] / О. Андрєєва, О. Саїнчук // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2015. – № 1 (19). – С. 3–10.

Атаманюк, С.  Методика застосування оздоровчої ходьби для студентів спеціальної медичної групи ВНЗ [Текст] / С. Атаманюк, О. Кириченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2014. – № 1. – С. 204–207.

Афанасьєв, С.  Особливості кінематики ходьби дітей 7-10 років з вадами слуху [Текст] / С. Афанасьєв, К. Бурдаєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2018. – № 2. – С. 4–8.

Голубченко, І. І.  Лікувальна дозована нордична ходьба як засіб фізичної реабілітації при цукровому діабеті [Текст] / І. І. Голубченко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 281–285.

Карпенко, Ю. М.  Нордична ходьба як засіб покращання функціональних показників кардіореспіраторної системи осіб похилого віку [Текст] / Ю. М. Карпенко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 121–124.

Крячко, І.  Палиці в руки – уперед за здоров’ям! [Текст] : [скандинавська ходьба] / І. Крячко // Сумщина. – 2016. – № 15, 13 квітня. – С. 12.

Ласточкін, В. М.  Ходьба як ефективний засіб оздоровлення [Текст] / В. М. Ласточкін // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 202–203.

Рідковець, С. Г.  Динаміка стану функцій організму під впливом оздоровчої ходьби [Текст] / С. Г. Рідковець // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 4. – С. 67–70.

Сотник, І.  Скандинавська ходьба [Текст] : [техніка скандинавської ходьби та незвичний спосіб фізичного розвитку дошкільнят] / І. Сотник, Л. Левченко, Ю. Левченко // Дошкільне виховання. – 2018. – № 12. – С. 28–31.

Теренкур – міцне здоров’я + гарний настрій! [Текст] : [метод дозованої ходьби, з використанням сходжень на горбистій місцевості] // Соціальний педагог. – 2008. – № 5, травень. – С. 63–64.