Характеристика найбільших річок світу

Муранов, О. П.  Великі, могутні, живі… [Текст] : розповідь про найголовніші річки світу / О. П. Муранов ; пер. з рос. Г. Тищенко. – Київ : Веселка, 1984. – 262 с. : іл.

Обедиентова, Г. В.  Века и реки [Текст] / Г. В. Обедиентова. – Москва : Недра, 1983. – 120 с.

***

Вишневський, В.  Де народжується велика ріка [Текст] : Дніпро на перших десятках кілометрів зарослий потічок серед вологого лісу / В. Вишневський // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 41, 4 березня. – С. 11.

Власов, В.  Глобальні водні ресурси та їх використання [Текст] / В. Власов, Д. Власов // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С. 18–28.

Горбачова, Л. О.  Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України [Текст] / Л. О. Горбачова // Український географічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 16–23.

Горобець, А. Я.  Основні річкові системи України [Текст] / А. Я. Горобець // Біологія. – 2017. – № 34/36. – С. 99–105.

Кривицька, З. А.  Основні річкові системи України [Текст] : 8 клас / З. А. Кривицька // Географія. – 2009. – № 24. – С. 19–22.

Окимбеков, У. В.  Афганистан: проблемы совместного использования вод трансграничных рек [Текст] / У. В. Окимбеков // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 10. – С. 39–43.

Ошнек, О.  Основні річкові басейни та їх характеристика [Текст] : характер гідрографії та водного режиму річок України : відкритий урок : 8 клас / О. Ошнек // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 4, лютий. – С. 33–37.

Пуговиця, М.  Либідь і сестра її Чхонгечхон: дві річки – дві долі [Текст] : [про дві річки: українську (київську) та корейську] / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 242, 26 грудня. – С. 8–9.

Свиридова, О.  Урок на тему “Водні ресурси України: екологічні проблеми та шляхи раціонального використання й охорони” [Текст] / О. Свиридова // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 8. – С. 27–29.

Сорока, Н.  Основні річкові системи України [Текст] / Н. Сорока // Географія. – 2005. – № 22, листопад. – С. 20–22.

Тюленєва, В. О.  Водні ресурси Сумської області [Текст] / В. О. Тюленєва // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : на допомогу викладачам. Кн. 2 / К. К. Карпенко, Б. М. Польський. – Суми : Джерело, 1997. – С. 3–16.

Юречко, Ю.  Західний Буг – річка трьох держав [Текст] / Ю. Юречко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 12, червень. – Вкладка.