Грантова діяльність студентів як умова підвищення майбутньої професійної кваліфікації

До питання здійснення заходів за рахунок видатків Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту [Текст] : постанова від 07.07.23 р., № 688 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 137 11 липня. – С. 9.

Журкович, Т.  Джерела фінансування української науки [Текст] / Т. Журкович // Наука та метрика : журнал / [гол. ред. А. Цурган]. – Київ : Наукові публікації, 2020. – № 4. – С. 28–29.

Заболотна, О. А.  Управління грантами в українському університеті: творче поєднання світового досвіду та національних реалій [Текст] / О. А. Заболотна // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 324–343.

Короденко, М.  Грантова підтримка [Текст] : [грант не лише дає кошти, а й вчить виробляти оптимальні шляхи її вирішення та знаходити соратників] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 4, 1 лютого. – С. 8.

Порядок проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за грантами [Текст] // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2013. – № 9/10, листопад. – С. 348.

Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : наказ від 23.03.06 р., № 224 / Україна. МОН // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 13/14. – С. 6.

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки [Текст] : постанова від 29.08.17 р., № 835 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2013. – № 9/10, листопад. – С. 345.

Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету [Текст] : постанова від 21.08.19 р., № 776 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 165, 30 серпня. – С. 10.

Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфери освіти [Текст] : указ від 28.01.21 р., № 27 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 19, 29 січня. – С. 6.

Сбруєв, М.  Державна система грантової підтримки науково-дослідних проектів в університетах США [Текст] : уроки для України / М. Сбруєв // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 213–215.

Сбруєва, А.  Програма Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти»: аналіз досвіду здобуття та реалізації [Текст] / А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 114–117.

Скляр, І.  Як вченому отримати грант? [Текст] / І. Скляр // Наука та метрика : журнал / [гол. ред. А. Цурган]. – Київ : Наукові публікації, 2020. – № 3. – С. 25–27.