Голубченко В. Ю. – сумський педагог, краєзнавець-дослідник

Голубченко, В. Ю.  Добротворець [Текст] : педагогічна та просвітницька діяльність письменника О. П. Столбіна / В. Ю. Голубченко. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2007. – 119 с.

Голубченко, В. Ю.  Освіта Сумщини в іменах [Текст] : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 400 с. : іл.

Голубченко, В. Ю.  600 кілометрів по Сумщині [Текст] : путівник / В. Ю. Голубченко, Б. В. Ліницький. – Харків, 1973. – 111 с.

Патріотичне виховання школярів та студентів у позакласній краєзнавчій суспільно корисній діяльності [Текст] / Сумське обласне управління народної освіти, Сумська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ; [ред.-упоряд. В. Ю. Голубченко]. – Суми : СумДПІ ім. А. С. Макаренка, 1992. – 158 с.

Слобожанщина [Текст] : альманах літераторів Сумщини. Вип. 5 / [редкол.: О. Столбін (голова), О. Вертіль, В. Голубченко, Т. Герасименко ; упоряд. О. Столбін]. – Суми : Мрія-1 ЛТД, 2000. – 120 с.

Слобожанщина [Текст] : альманах літераторів Сумщини. Вип. 6 / [редкол.: О. Столбін (голова), О. Вертіль, В. Голубченко, Т. Герасименко ; упоряд. О. Столбін]. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000. – 148 с.

***

Голубченко, В.  «Просвіта» Сумщини в контексті формування національної самосвідомості: історія та сучасність [Текст] / В. Голубченко // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 1. – С. 221–230.

Голубченко, В.  «Слово звучить зі сцени» [Текст] : [у виконанні артиста Сумської державної філармонії, заслуженого артиста УРСР В. І. Будянського] / В. Голубченко // Червоний промінь. – 1985. – 26 грудня.

Голубченко, В.  Б. І. Яценко як дослідник «Слова о полку Ігоревім» [Текст]  / В. Голубченко // Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини / [редкол.: О. Столбін (голова), О. Вертіль, В. Голубченко, Т. Герасименко ; упоряд. О. Столбін]. – Суми : Мрія-1 ЛТД, 2000. – Вип. 5. – С. 85–92.

Голубченко, В.  Боян Сіверського краю [Текст] : [Терлецький В. – український письменник, уродженець Сумщини] / В. Голубченко // Ярмарок. – 2010. – № 21, 27 травня. – С. 3. – Поч. № 19.

Голубченко, В.  Возз’єднання чи приєднання [Текст] : [про науково-теоретичну конференцію, присвячену 60-річчю возз’єднання українських земель] / В. Голубченко // Добрий день. – 1999. – 11 листопада. – С. 4.

Голубченко, В.  Обласній бібліотеці – ім’я справжнього патріота [Текст] : [автор пропонує назвати Сумську обласну державну бібліотеку іменем О. Л. Алчевського – засновника першої громадської бібліотеки в Сумах] / В. Голубченко // Ярмарок. – 2009. – № 10, 5 березня. – С. 1.

Голубченко, В.  Одержимий наукою і совістю (штрихи до портрета П. П. Охріменка) [Текст] : [Павло Охріменко – доктор філологічних наук, професор, літературознавець, критик (уродженець с. Солониця Лубенського району)] / В. Голубченко // Рідний край. – 2012. – № 1 (26). – С. 141–146.

Голубченко, В.  Педагог-новатор [Текст] : [Георгій Пилипович Самброс активний діяч народної освіти на Сумщині, кандидат педагогічних наук, інспектор народної освіти заслужений вчитель, автор методичних посібників з педагогіки та української мови, з 1925 р., який працював викладачем в СумДПІ] / В. Голубченко // Ярмарок. – 2009. – № 50, 10 грудня. – С. 2.

Голубченко, В.  Повернення до рідного порогу [Текст] : [про Когут Зою – українську письменницю] / В. Голубченко // Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини. – Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2000. – Вип. 6. – С. 99–104.

Голубченко, В.  Пошуки необхідно продовжувати [Текст] : [родоцентрична педагогіка у працях О. Лук’яненка] / В. Голубченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 11. – С. 46.

Голубченко, В.  Рідна мова – ключ до таємниць душі [Текст] / В. Голубченко // Ярмарок. – 2007. – № 23, 7 червня. – С. 3.

Голубченко, В.  Співцю троянд і винограду [Текст] : (до ювілею М. Рильського) / В. Голубченко // Сумщина. – 1995. – 22 березня. – С. 3.

Голубченко, В.  Тільки на одну літеру. Унікальний словник викладача педінститута [Текст] / В. Голубченко // Панорама Сумщини. – 1993. – 27 травня.

Голубченко, В.  Як до нас потрапив суфікс -чан- [Текст] / В. Голубченко // Панорама Сумщини. – 1993. – 24 червня.

Голубченко, В. Е.  А. С. Макаренко о роли юнкоровской деятельности в патриотическом воспитании молодёжи [Текст] / В. Е. Голубченко // Творческое наследие А. С. Макаренко и современная школа : тезисы докладов и сообщений на Республиканской научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко. – Сумы, 1988. – С. 44–45.

Голубченко, В. Ю.  Життя та педагогічна діяльність Т. Г. Лубенця [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, [14–15 грудня 2001 р., м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [за заг. ред. Г. І. Корогод]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – [Ч. 1.]. – С. 7–12.

Голубченко, В. Ю.  Козацька педагогіка в системі виховання учнів Річківської школи Білопільського району Сумської області [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський обласний архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 21–27.

Голубченко, В. Ю.  Освітянська Сумщина в козацьку добу (ХVII–XVIII ст.) [Текст] / В. Ю. Голубченко // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки : матеріали II обласної науково-практичної конференції, 15 травня 2001 року / Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Управління з питань молоді, спорту та туризму Сумської обласної державної адміністрації ; Сумське обласне козацьке товариство ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. М. Кобозєв, О. В. Брижатий, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2001. – С. 13–23.

Голубченко, В. Ю.  Патріотичне виховання студентів засобами краєзнавства у процесі їх підготовки до професії вчителя [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 148.

Голубченко, В. Ю.  Педагогічна дiяльнiсть Г. П. Самброса [Текст] / В. Ю. Голубченко // Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція, (7–8 грудня 1999 р.) : збірник статей / [редкол.: П. М. Щербань, Б. Л. Корогод, В. В. Турков та ін.]. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. – С. 119–121.

Голубченко, В. Ю.  Педагогічна діяльність Бориса Дмитровича Грінченка на Сумщині [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 223–224.

Голубченко, В. Ю.  Педагогічна діяльність М. Л. Довгополюка [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 116–117.

Голубченко, В. Ю.  Педагогічна діяльність П. О. Куліша [Текст] / В. Ю. Голубченко // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 161–164.

Голубченко, В. Ю.  Юнкорівська преса в системі навчально-виховної роботи А. С. Макаренка [Текст] / В. Ю. Голубченко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 80–81.

Лазарко, М. О.  Ігор Новгород-Сіверський як історична особа і образ «Слова» [Текст] / М. О. Лазарко // Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини. / [редкол.: О. Столбін (голова), О. Вертіль, В. Голубченко, Т. Герасименко ; упоряд. О. Столбін]. – Суми : Мрія-1 ЛТД, 2000. – Вип. 5. – С. 96–100.

Мартиненко, В.  Мова – діамант душі народу [Текст] : [відгук на книжку доцента кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка В. Ю. Голубченка «Рідна мова – ключ до таємниць душі і здоров’я»] / В. Мартиненко // Ярмарок. – 2012. – № 26, 28 червня. – С. 7.

Мартиненко, В.  Презентація книг сумських авторів [Текст] : [В. Голубченка «Рідна мова – ключ до таємниць душі і здоров’я» та Г. Удовиченка «Крилаті вислови у творах О. П. Столбіна»] / В. Мартиненко // Ярмарок. – 2012. – № 40, 4 жовтня. – С. 4.

Охріменко, П.  Вклад в Шевченкіану [Текст] : [про книгу В. Ю. Голубченка «Шевченківський словник Сумщини»] / П. Охріменко // Сумщина. – 1993. – 27 жовтня. – С. 4.

Петренко, М.  Бібліотека імені Алчевського? [Текст] : відгук [на пропозицію В. Голубченка про присвоєння імені Олексія Алчевського обласній науковій бібліотеці м. Суми] / М. Петренко // Ярмарок. – 2009. – № 11, 12 березня. – С. 2.

Тарасенко, І.  Травневий гімн поету-земляку [Текст] : [щодо поета пустинника О. Паліцина, автора переспіву-сказання «Слово про Ігорів похід» ; є згадка про доцента СДПІ В. Голубченка] / І. Тарасенко // Діалог. –1999. – 28 травня. – С. 2.

Ще один Шевченківський словник [Текст] : [викладач СДПІ В. Ю. Голубченко упорядкував «Шевченківський словник Сумщини»] // Рідна школа. – 1994. – № 3/4. – С. 23.