Голодомор в Україні (1932-1933 рр.) – помста за свободу

 • Блєднов, С. Ф.  Голодомор в Донбасі (1932–1933 рр.) [Текст] : авторський роздум, свідчення, документи / С. Ф. Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 303 с.
 • Великий голод в Україні 1932–1933 років [Текст] : у 4 т. Т. 1 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії НАН України ; [наук. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с.
 • Великий голод в Україні 1932–1933 років [Текст] : у 4 т. Т. 2 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії НАН України ; [наук. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 814 с.
 • Великий голод в Україні 1932–1933 років [Текст] : у 4 т. Т. 3 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії НАН України ; [наук. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 782 с.
 • Великий голод в Україні 1932–1933 років [Текст] : у 4 т. Т. 4 : Звіт конгресово-президентської комісії США з дослідження великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / Ін-т історії України НАН України ; [наук. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 622 с.
 • Голодовка [Текст] : 1932–1933 роки на Переяславщині: Свідчення. – Львів : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 445 с.
 • Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу [Текст] / авт.: Д. Гетьман, І. Юхновський ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 48 с.
 • Голодомор 1932–1933 років в Україні [Текст] : документи і матеріали. [Т. 2] / упоряд. Р. Пиріг ; Нац. академія наук України, Ін-т історії України ; Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000”. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1125 с.
 • Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Текст] : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 25–26 вересня 2008 року / Український інститут нац. пам’яті ; [відп. ред. І. Р. Юхновський]. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 446 с.
 • Голодомор 1932–1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців [Текст] / [упоряд.: Ф. Г. Турченко, І. М. Шугальова, О. О. Стадніченко та ін.]. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 351 с.
 • Голодомор 1932–1933 років: основні ділові особи і механізми здійснення [Текст] : матеріали Другої Міжнародної наукової конференції, Київ, 28 листопада 2003 р. – Київ : МАУП, 2004. – 320 с.
 • Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина [Текст] / упоряд. А. І. Кудряченко. – Київ : [НІСД], 2008. – 335 с.
 • Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців [Текст] : збірник матеріалів. Кн. 1 / упоряд. С. В. П’ятаченко. – Суми : Вид-во “МакДен”, 2008. – 167 с.
 • Голодомор на Сумщині, 1932–1933 [Текст] / [упоряд. О. П. Столбін]. – Сумы : Ред.-вид. відділ облуправління по пресі, 1993. – 157 с.
 • Дзеркало душі народної [Текст] : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932–1933 років в Україні “Розсекречена пам’ять” / [упоряд. В. Даниленко]. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 767 с.
 • Куліш, А. Ф.  Геноцид [Текст] : Голодомор 1932–1933: причини, жертви, злочинці / А. Ф. Куліш. – 3-тє вид., допов. – Київ ; Харків, 2001. – 97 с.
 • Розсекречена пам’ять [Текст] : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД / [редкол.: С. Богунов, В. Борисенко, В. Даниленко та ін. ; упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін.]. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 603 с.
 • Соболь, П. І.  Голод-геноцид 1932–1933 років на Сумщині [Текст] : лекції / П. І. Соболь. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 103 с.
 • Соловей, Д. Ф.  Сказати правду [Текст] : Три праці про голодомор 1932–1933 років / Д. Ф. Соловей ; за ред.: Ю. Шаповала, О. Юренка ; Нац. Акад. наук України; Інститут політ. і етнограф. Досліджень ; Центр історичної політології. – Київ ; Полтава, 2005. – 300 с. : іл.
 • Старів, С. М.  Страта голодом [Текст] : пер. з англ. / С. М. Старів. – Київ : Просвіта, 2002. – 271 с.
 • Ткаченко, Б. І.  Під чорним тавром [Текст] : історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932–1933 рр. / Б. І. Ткаченко. – Лебедин : ВВ “Білий лебідь”, 1993. – 463 с.
 • Хмельковський, Л.  136 призвидців голодомору [Текст] / Л. Хмельковський. – [Львів] : Свічадо, 2009. – 134 с. : іл.