Гігієна харчування спортсменів

 • Міхеєнко, О. І.  Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 183 с.
 • Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 ч. Ч. 2 : Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 278 с.
 • Питание в системе подготовки спортсменов [Текст] / под ред. В. И. Смульского. – Киев : Олимпийская литература, 1996. – 271 с.
 • Фізіологія харчування. Практикум [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Суми : Університетська книга, 2011. – 151 с.

***

 • Бомба, М. Я.  Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України [Текст] / М. Я. Бомба, Л. Я. Івашків // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 32–41.
 • Коденцова, В. М.  Витамины как обязательный компонент сбалансированного питания спортсменов [Текст] / В. М. Коденцова, О. А. Вржесинская // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 4. – С. 4–10.
 • Мельников, В. И.  Биологически активные добавки в рационе питания китайских спортсменов [Текст] / В. И. Мельников // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 4. – С. 72–77.
 • Павлова, Ю.  Рухова активність, харчування та якість життя молоді [Текст] / Ю. Павлова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 2. – С. 136–141.
 • Питание в легкой атлетике [Текст]. Ч. 1 // Легкая атлетика. – 2011. – № 1/2. – С. 27–29. – Нач. №№ 7, 10/11, 12 за 2010 г.
 • Платова, В. Н.  Спортивное питание и здоровье [Текст] / В. Н. Платова // Биология. – 2006. – № 21, 1–15 ноября. – С. 29–30 ; № 22, 16–30 ноября. – С. 36–39 ; № 23, 1–15 декабря. – С. 36–40 ; 2007. – № 3, 1–15 февраля. – С. 43–48.
 • Руденко, А. А.  Організація харчування у туристичному поході [Текст] / А. А. Руденко, І. С. Зігунова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19-20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 244–249.
 • Томпсон, П. Дж. Л.  Рациональное питание [Текст] : [питание спортсменов] / П. Дж. Л. Томпсон // Легкая атлетика. – 2013. – № 11/12. – С. 2–6. – Нач. №№ 1–12, 2011 г. ; №№ 1–12, 2012 г. ; №№ 1–10, 2013 г.
 • Цыганенко, О.  Современное спортивное питание: направления развития, проблемы и их решения [Текст] / О. Цыганенко, Я. Першогуба, Н. Склярова, Л. Оксамытна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 3. – С. 302–306.