Гейткіпінг, попередження потрапляння дітей до інтернатних закладів

Бевз, Г. М.  Прийомні сім’ї [Текст] : (оцінка створення, функціонування та розвитку) / Г. М. Бевз. – Київ : Главник, 2006. – 111 с. – (Бібліотека соціального працівника).

*** 

Алєксєєнко, Т.  Технології реалізації стратегії гейткіпінгу в соціально-педагогічній підтримці дитини і сім’ї [Текст] / Т. Алєксєєнко // Рідна школа. – 2016. – № 11/12. – С. 25–30.

Вертіль, О.  Інтернати – на замки, дітям-сиротам – сім’ї [Текст] / О. Вертіль // Сумщина. – 2014. – № 6, 19 лютого. – С. 20.

Володіна, О.  Організація роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування [Текст] : забезпечення пріоритету розвитку сімейних форм виховання дітей / О. Володіна // Соціальний педагог. – 2011. – № 1. – С. 27–30.

Гончаренко, С.  Дитячі будинки сімейного типу – нова форма подолання сирітства [Текст] / С. Гончаренко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 12–16.

Євдаха, К.  Опікунська сім’я як форма влаштування дітей-сиріт [Текст] / К. Євдаха // Соціальний педагог. – 2012. – № 3, березень. – С. 24–27.

Ігнатова, О. І.  До проблеми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу [Текст] / О. І. Ігнатова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ, 2003. – Вип. 35. – С. 109–115.

Китаєва, Н. С.  Особливості соціально-педагогічного потенціалу дитячих будинків сімейного типу [Текст] / Н. С. Китаєва, А. О. Поляничко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 202–204.

Москаленко, О. М.  Дитячі будинки сімейного типу як альтернатива соціального сирітства в Україні [Текст] / О. М. Москаленко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених», (14 травня 2013 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 121–127.

Пономаренко, Л. І.  Дитячий будинок сімейного типу як альтернативна форма виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] / Л. І. Пономаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 197–198.

Фуштей, Л.  Опіка й опікунське виховання дітей як предмет аналізу [Текст] / Л. Фуштей // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 15–19.

Чернишова, Є.  Дитячі будинки сімейного типу як перспективна форма утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] / Є. Чернишова // Рідна школа. – 2007. – № 7/8. – С. 16–18.

Чернишова, Є.  Усиновлення як соціальний феномен: історичний контекст [Текст] / Є. Чернишова // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 67–68.