Гештальт-технології: досвід роботи

Основи гештальттерапії [Текст] / [упоряд.: О. Марінушкіна, Н. Турбовець, О. Главник]. – Київ : Главник, 2006. – 127 с. – (Психологічний інструментарій).

***

Володарська, Н. Д.  Духовність у гештальт-парадигмі [Текст] : до картотеки практичного психолога та соціального працівника / Н. Д. Володарська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 5–9.

Володарська, Н. Д.  Особливості психологічного супроводу дітей, які перебувають на лікуванні за кордоном [Текст] / Н. Д. Володарська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 100–105.

Голуб, О.  Гештальт-підхід у сучасній педагогіці [Текст] / О. Голуб // Українська мова та література. – 2017. – № 13/14, липень. – С. 39–43.

Колобникова, А. С.  Сказкотерапия в гештальт-подходе [Текст] / А. С. Колобникова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 1. – С. 76–80.

Колоусенко, Т. М.  Проблема почуттів у гештальт-терапії [Текст] / Т. М. Колоусенко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 49–52.

Лініцька, Є. Т.  Основні теоретичні положення класичної гештальтпсихології [Текст] / Є. Т. Лініцька // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 147–150.

Онищенко, Г. І.  Розвиток онтологічної здатності до співбуття з іншими, контакту і любові засобами екзистенційно-гуманістичного підходу [Текст] / Г. І. Онищенко // Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 163–181.

Піскорська, Л.  Гештальт-завдання на уроках української мови та літератури [Текст] / Л. Піскорська, Т. Любчич // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 8–10.

Солоха, Е. І.  Особливості розвитку психології XIX ст. [Текст] / Е. І. Солоха // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 175–178.

Шебанова, В. І.  Техніки роботи з механізмами психологічного захисту у гештальт-терапії [Текст] / В. І. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1. – С. 32–36.

Яцюк, М. В.  Візуально-моторний бендер гештальт-тест у вивченні готовності до навчання дошкільника [Текст] / М. В. Яцюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 6. – С. 49–53.