Географічне краєзнавство Сумщини: путівники, атласи, фото

В путешествие по Сумщине [Текст] : Сумы, Ахтырка, Глухов, Конотоп, Кролевец, Лебедин, Путивль, Ромны, Шостка : путеводитель. – 2-е изд., доп. и испр. – Харьков : Прапор, 1984. – 237 с. : ил.

В путешествии по Сумщине [Текст] : Сумы, Ахтырка, Глухов, Конотоп, Кролевец, Лебедин, Путивль, Ромны, Шостка : путеводитель / [авт. кол.: В. А. Баранкин, Н. Н. Гавриленко, А. Л. Квитковская ; сост. Г. Т. Петров]. – Харьков : Прапор, 1979. – 159 с. : ил.

Вейсберг, Б. С.  От Десны до Ворсклы [Текст] : путеводитель / Б. С. Вейсберг, П. А. Нестеренко, П. А. Стефаров. – Харьков : Прапор, 1986. – 127 с. : ил.

Вечерский, В. В.  Путивль [Текст] : путеводитель / В. В. Вечерский, И. А. Гильбо, А. В. Луговской. – Киев : Мистецтво, 1992. – 192 с. : ил.

Вороненко, М.  Суми [Текст] : 350 років : фотоальбом / М. Вороненко, Р. Вороненко. – Суми : Корпункт, 2005. – 155 с. : іл.

Вороной, А. И.  Моя “Амазония” [Текст] : 800 км на резиновой лодке по Пслу / А. И. Вороной. – Харьков : Редакция журнала “Непоседа”, 1994. – 221 с. : ил.

Географія рідного краю [Текст] : регіональний посібник / Г. Г. Леонтьєва [та ін.] ; М-во освіти України, Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти виконкому Сумської обласної Ради народних депутатів. – Суми : [Друкар], 1995. – 72 с. : іл.

Золотое ожерелье Сумщины [Текст] : Путивль, Глухов, Ромны : путеводитель / [В. И. Белашов, Г. В. Диброва, Н. С. Ероха и др.]. – Харьков : Прапор, 1987. – 150 с. : ил.

Колодяжний, І. А.  Охтирка [Текст] / І. А. Колодяжний, П. Д. Хорошун. – Харків : Прапор, 1975. – 23 с.

Краєзнавчий збірник [Текст] : статті та матеріали / [за ред. В. С. Терентьєва]. – Суми : Університетська книга, 2006. – 250 с.

Краса і велич природи Сумщини [Текст] : Фотоальбом. – Суми : Козацький вал, 2003. – 48 с.

Леонтьєва, Г. Г.  Ми – сумчани! [Текст] : навчальний посібник для 4 класу початкової школи / Г. Г. Леонтьєва, М. О. Манько, Т. О. Пушкарьова. – Суми : Козацький вал, 2004. – 67 с. : іл.

Леонтьєва, Г. Г.  Ми – сумчани! [Текст] : навчальний посібник для 3 класу початкової школи / Г. Г. Леонтьєва, М. О. Манько, Т. О. Пушкарьова. – Суми : Козацький вал, 2001. – 67 с.

Манько, М. О.  Наша Сумщина [Текст] : навчальний посібник / М. О. Манько, Г. Г. Леонтьєва, Т. О. Пушкарьова. – Суми : ТОВ Вид-во “Антей”, 2006. – 84 с.

Місто над Пслом [Текст] : фоторозповідь про Суми / [авт. тексту Л. Є. Василевська ; редкол.: І. Д. Голуб, Г. С. Долгін, В. М. Дяченко та ін.]. – Харків : Прапор, 1976. – 103 с. : іл.

Мотренко, М. С.  Охтирка [Текст] : путівник / М. С. Мотренко. – Харків : Прапор, 1990. – 127 с. : іл.

Путивльський краєзнавчий збірник [Текст]. Вип. 3 / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2007. – 286 с.

Путивльський краєзнавчий збірник [Текст]. Вип. 5 / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 319 с.

Путивльський краєзнавчий збірник [Текст]. Вип. 6 / Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі ; [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 534 с.

Путивльський краєзнавчий збірник [Текст]. Вип. 7 / Управління культури і туризму Сумської обласна державна адміністрації, Комунальний заклад Сумської обласної ради “Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі” ; [редкол.: С. В.Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 447 с.

Радзівон, О. Л.  Суми. Любе місто моє [Текст] : фотоальбом / О. Л. Радзівон. – Суми : ЛІДЕР-ДИЗАЙН, 2005. – 96 с. – Текст укр., рос. та англ. мовами.

Сапухіна, Л. П.  Суми [Текст] : путівник / Л. П. Сапухіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Прапор, 1984. – 111 с. : іл.

Стрельникова, О. П.  Сім листів з Охтирки [Текст] / О. П. Стрельникова. – Харків : Прапор, 1998. – 46 с.

Суми – мальовниче місто над Пслом [Текст] : атлас / [гол. ред. В. Є. Любченко]. – [Суми] : ТОВ РВК “Медіа-Інформ” ; ДП “ДКФ”, [2005]. – 95 с. : іл.

Суми [Текст] / [авт. тексту: Г. Долгін, П. Сапухін]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.

Суми [Текст] : фотоальбом / [авт. тексту Є. Є. Василевська]. – Харків : Прапор, 1983. – 112 с. : іл.

Суми [Текст] : фотоальбом / [фото М. К. Плаксіна ; упоряд. і макет В. В. Добриніна ; текст М. М. Данька]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96 с. : іл.

Суми. Запрошуємо до знайомства [Текст] : путівник / [автор тексту Д. В. Кудінов ; редактор М. Л. Охріменко]. – Суми : [Фолігрант], [2013]. – 157 с. : іл.

Сумщина [Текст] : області Радянської України / [редкол.: І. Я. Макухін, І. Т. Гриченко, О. О. Косяк та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1975. – 146 с. : іл.

Сумщина [Текст] : фотоальбом / автори фото: В. Дяченко, М. Плаксін ; вступ. стаття М. Данька. – Київ : Мистецтво, 1985. – 143 с. : іл. – (Серія фотоальбомів про області Радянської України).

Сумщина від давнини до сьогодення [Текст] : науковий довідник. – Суми : Слобожанщина, 2000. – 380 с.

Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво [Текст] / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – 271 с. : іл.

Сумщина. Велика спадщина. Поезія [Текст] / [укладачі та автори тексту: Ю. П’ятаченко, О. Вертіль]. – Суми : Університетська книга, 2019. – 383 с. : іл.

Сумщина. Три роки з поглядом у майбутнє [Текст] : 1999–2002 / [фотознімки: С. Бугаєнка, Д. Геращенка, Н. Карамзіної]. – [Суми] : [б. в.], [2003?]. – 99 с. : іл.

Сумы [Текст] : краткая справочная книга / [авт. кол.: В. А. Кипатуйлов, Б. А. Гапонцев, В. И. Зюзько и др.]. – Харьков : Прапор, 1979. – 167 с.

Тростянець [Текст] : фотоальбом про місто Сумської області / [упоряд.: О. Мартиненко, Г. Шелест]. – Київ : Мистецтво, 1985. – 47 с. : іл.

Шостка [Текст] : фотоальбом / [упоряд. І. Мозговий ; фото В. Концевича ; вступ. ст.: В. Пустовойтова, В. Харченка]. – Київ : Мистецтво, 1991. – 79 с. : іл.