Генетика людини: генетичні теорії та методи генетичнихдосліджень

Помогайбо, В. М.  Генетика людини [Текст] : навчальний посібник / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. – Київ : Вид. центр «Академія», 2014. – 278 с. – (Серія «Альма-матер»).

Саляк, Н. О.  Навчальний посібник з медичної генетики [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації / Н. О. Саляк, М. С. Панкевич ; за ред. М. Б. Шегедин. – Київ : Медицина, 2008. – 143 с.

Кандиба, Н. М.  Генетика : курс лекцій [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Кандиба. – Суми : Університетська книга, 2013. – 397 с.

***

Коломоєць, Л. Є.  Алгоритм розв’язування задач з генетики [Текст] : [навчальний посібник] / Л. Є. Коломоєць // Біологія. – 2018. – № 7/8. – С. 23–46.

Ланько, О.  Основні поняття генетики [Текст] : методи генетичних досліджень : урок засвоєння нових знань / О. Ланько // Біологія. Шкільний світ. – 2018. – № 2, січень. – С. 34–41.

Лебідь, Є. О.  Генетичний код як лінгво-семантична структура [Текст] / Є. О. Лебідь // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 234.

Максименко, С. Д.  Генетичне дослідження психіки [Текст] / С. Д. Максименко // Психологія і особистість : науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; [гол. ред. С. Д. Максименко]. – Київ ; Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2012. – № 1 (1). – С. 12–25.

Рибалка, В. В.  С. Д. Максименко: генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості [Текст] / В. В. Рибалка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 1–4 ; № 4. – С. 26–33.

Тимченко, Л. А.  Генетика і людина [Текст] : [сучасний урок біології] / Л. А. Тимченко // Біологія. – 2018. – № 25/26. – С. 56–60.

Цукерман, Г. А.  Развивающее обучение: генетико-моделирующий эксперимент [Текст] / Г. А. Цукерман // Вопросы психологии. – 2010. – № 4. – С. 128–140.