Фундаментальні основи квантової механіки

Вакарчук, І. О.  Квантова механіка [Текст] : підручник для студентів фізичних спеціальностей вузів / І. О. Вакарчук. – Львів : ЛДУ, 1998. – 614 с.

Венгер, Є. Ф. Основи квантової механіки [Текст] : навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є. Ф. Венгер [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2002. – 286 с.

Грашин, А. Ф.  Квантовая механика [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических институтов / А. Ф. Грашин. – Москва : Просвещение, 1974. – 207 с.

Давыдов, А. С.  Квантовая механика [Текст] : учебник / А. С. Давыдов. – 2-е изд., испр. и пер. – Москва : Наука, 1973. – 703 с.

Елютин, П. В.  Квантовая механика с задачами [Текст] : учебное пособие для студентов физических специальностей вузов / П. В. Елютин, В. Д. Кривченков. – Москва : Наука, 1976. – 334 с.

Мултановский, В. В.  Курс теоретической физики. Квантовая механика [Текст] : учебное пособие для педагогических институтов. / В. В. Мултановский, А. С. Василевский. – Москва : Просвещение, 1991. – 320 с.

Серова, Ф. Г.  Сборник задач по теоретической физике [Текст] : Квантовая механика, статистическая физика : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Ф. Г. Серова, А. А. Янкина. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.

Фейнман, Р.  Фейнмановские лекции по физике [Текст]. Вып. 3 : Излучение ; Волны ; Кванты / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1965. – 238 с.

Фейнман, Р.  Фейнмановские лекции по физике [Текст]. Вып. 4 : Кинетика ; Теплота ; Звук / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1965. – 261 с.

Фейнман, Р.  Фейнмановские лекции по физике [Текст]. Вып. 8 : Квантовая механика (1) / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1966. – 271 с.

Фейнман, Р.  Фейнмановские лекции по физике [Текст]. Вып. 9 : Квантовая механика (2) / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г. И. Копылова. – Москва : Мир, 1967. – 259 с. : ил.

Фейнман, Р.  Фейнмановские лекции по физике [Текст]. Вып. 7 : Физика сплошных сред / Р. Фейнман, Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1966. – 290 с.

Шмид, Э.  Проблема трех тел в квантовой механике [Текст] : пер. с англ. / Э. Шмид, Х. Цигельман. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.

Юхновський, І. Р.  Основи квантової механіки [Текст] / І. Р. Юхновський. – Київ : Либідь, 1995. – 352 с.

Юхновський, І. Р.  Основи квантової механіки [Текст] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Либідь, 2002. – 390 с.

***

Баранов, А. В.  Метод виртуальных проектов при изучении основ квантовой механики в техническом университете [Текст] / А. В. Баранов // Физическое образование в вузах. – 2010. – Т. 16, № 4. – С. 26–34.

Возняк, О.  Квазіточно розв’язувані періодичні потенціали для систем з масою, що є періодичною функцією від координат [Текст] / О. Возняк // Журнал фізичних досліджень. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 1002-1–1002-10.

Оселедчик, Ю. С.  Статистична природа співвідношення невизначеностей (методологічний аспект) [Текст] / Ю. С. Оселедчик, В. Ю. Луценко, І. І. Філіпенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 98–105.

Турінов, А. М.  Застосування математичних пакетів програм для розв’язування квантовомеханічних задач [Текст] / А. М. Турінов, О. М. Галдіна // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 119–126.

Янішевський, В. С.  Рівняння динаміки ціни опціону та моделі квантової механіки [Текст] / В. С. Янішевський // Журнал фізичних досліджень. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 1005-1–1005-7.

Яценко, Л. П.  Експерименти з окремими фотонами й атомами підтверджують фундаментальні основи квантової механіки та квантової оптики [Текст] / Л. П. Яценко // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 3–39.