Формування уміння учнів середньої школи розв’язування математичних задач

Андрусь, А. Є.  Розвиток психічних якостей учнів під час розв’язування задач за допомогою рівнянь [Текст] / А. Є. Андрусь // Математика в школах України. – 2018. – № 4/5. – С. 7–16.

Апостолова, Г.  Учимося розв’язувати текстові задачі [Текст] : перші кроки з учнями 7-х класів / Г. Апостолова // Математика. – 2018. – № 7, квітень. – С. 20–27.

Бабій, Н. М.  Способи розв’язання задач із математики як засіб інтегрованого навчання в школі [Текст] / Н. М. Бабій, А. В. Нерушак // Математика в школах України. – 2019. – № 13/15. – С. 8–12.

Бевз, В.  Застосовуємо набуті компетентності до розв’язування практичних задач [Текст] / В. Бевз // Математика в рідній школі. – 2016. – № 11. – С. 31–34.

Бурлака, Л. В.  Навчання учнів аналізу текстових задач [Текст] / Л. В. Бурлака // Математика в школах України. – 2019. – № 5/6. – С. 46–48.

Бурляй, М. Ф.  Задачі, розв’язування яких пов’язане з пошуком нової ідеї [Текст] / М. Ф. Бурляй // Математика в школах України. – 2012. – № 4. – С. 8–9.

Бурляй, М. Ф.  Про одну евристичну настанову розв’язування задач [Текст] / М. Ф. Бурляй // Математика в школах України. – 2011. – № 6. – С. 7–8.

Волинець, Р. С.  Задачі практичного змісту [Текст] : 6 клас / Р. С. Волинець // Математика в школах України. – 2019. – № 13/15. – С. 21–27.

Гаврилюк, А.  Прості задачі як засіб формування математичної компетенції в початковій школі [Текст] / А. Гаврилюк // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 17–19.

Гордієнко, І.  Формування вмінь учнів використовувати метод аналогії під час розв’язування стереометричних задач [Текст] / І. Гордієнко // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 9–13.

Григор’єв, О.  Тренуємо логіку [Текст] : задачі для учнів 5–7-х класів з розв’язанням / О. Григор’єв // Математика. – 2019. – № 7, квітень. – С. 29–30.

Задорожня, Т.  Прикладні задачі як засіб формування схоластичних компетентностей учнів старших класів [Текст] / Т. Задорожня, Ю. Красюк // Математика в школі. – 2009. – № 11. – С. 17–20.

Клімішина, А. Я.  Використання математичних задач у розвитку інтелектуальної культури учнів [Текст] / А. Я. Клімішина // Математика в школах України. – 2019. – № 7/9. – С. 6–13.

Клімішина, А. Я.  Використання математичних задач у розвитку інтелектуальної культури учнів [Текст] / А. Я. Клімішина // Математика в школах України. – 2019. – № 10/12. – С. 15–21. – Поч. № 7/9.

Колесник, Т.  Задачі на екстремум у курсі математики старшої школи [Текст] / Т. Колесник, О. Тарасенко // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 6–13.

Курило, М.  Альтернативні способи розв’язування задач [Текст] / М. Курило // Математика. – 2018. – № 22, листопад. – С. 25–27.

Лук’янова, С.  Розв’язування текстових задач в основній школі: традиції та інновації [Текст] / С. Лук’янова // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 23–27.

Науменко, А.  Розв’язування текстових задач у 5 класі [Текст] : (урок узагальнення та систематизації знань) / А. Науменко, Н. Панькова // Математика в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 22–25.

Петров, В. А.  Задачи на проверку математической компетентности [Текст] / В. А. Петров // Математика в школе. – 2012. – № 5. – С. 18–22.

Сімонова, І.  Математична індукція [Текст] : основні прийоми розв’язування задач : [урок математики] / І. Сімонова // Математика. – 2018. – № 17, вересень. – С. 10–15.

Сметанська, Ю.  Засоби формування нестандартного мислення школярів [Текст] : розв’язування стандартних задач нестандартними способами / Ю. Сметанська // Математика. – 2018. – № 7, квітень. – С. 4–8.

Сметанська, Ю.  Розв’язування текстових задач [Текст] : нестандартні способи / Ю. Сметанська // Математика. – 2019. – № 2, січень. – С. 8–10.

Шостак, Л.  Формування уміння розв’язувати сюжетні задачі як логічний складник математичної компетентності [Текст] / Л. Шостак // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 27–32.