Формування словотвору в дітей 7–8 річного віку з затримкою психічного розвитку в логопедичному процесі

Биваліна, К. О.  Інтерактивні технології як один із методів удосконалення зв’язного мовлення дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / К. О. Биваліна, О. Б. Кривонос // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 134–139.

Бобинець, М. М.  Виховання правильної звуковимови дітей засобами художнього слова [Текст] / М. М. Бобинець // Логопед. – 2016. – № 12. – С. 2–7.

Бойко, Л. Ф.  Наочне моделювання в логопедичній роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку [Текст] / Л. Ф. Бойко, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 11–15.

Віжунова, Ю. М.  Особливості словотворення у дітей із ІІІ рівнем ЗНМ та шляхи його корекції [Текст] / Ю. М. Віжунова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 76–79.

Гавлітіна, А. М.  Специфіка мовленнєвої діяльності дітей із затриманим психічним розвитком [Текст] / А. М. Гавлітіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 24–28.

Горлова, Н. М.  Формування словесної творчості в учнів із ЗПР та ЗНМ [Текст] / Н. М. Горлова // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 4–8.

Добриніна, С. М.  Особливості корекції мовлення дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / С. М. Добриніна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 13–15.

Ковальська, О. В.  До питання діагностики звукоскладової структури слова у дітей [Текст] / О. В. Ковальська, О. П. Мілевська // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 68–70.

Ласточкіна, О. В.  Корекція зв’язного мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / О. В. Ласточкіна // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 245–249.

Марченко, А. Г.  Затримка психомовленнєвого розвитку як медико-психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Г. Марченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 300–304.

Мозгунова, А. А.  Активизация словаря у младших школьников с задержкой психического развития [Текст] / А. А. Мозгунова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 75–79.

Омельченко, І.  Програма «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації [Текст] / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 41–51.

Петрова, О. І.  Розвиток мовлення дітей із затримкою психічного розвитку засобами артикуляційної гімнастики [Текст] / О. І. Петрова, О. В. Колишкін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Інститут спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава та ін. ]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 554–558.

Смірнова, В. О.  Логопедична допомога особливим дітям [Текст] / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 10–13.

Цатурова, Е. Ю.  Особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / Е. Ю. Цатурова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 123–127.

Яцишин, Н. А.  Від символу – до слова [Текст] : використання методу наочного моделювання / Н. А. Яцишин // Логопед. – 2015. – № 5. – С. 13–21.