Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців

 • Береза, Л.  Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови [Текст] / Л. Береза // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 3. – С. 46–48.
 • Головко, В. А.  Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії [Текст] / В. А. Головко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 302–308.
 • Дегтярьова, Т. О.  Роль автентичних відеотекстів у процесі формування комунікативної компетенції студентів-іноземців [Текст] / Т. О. Дегтярьова, О. М. Скварча // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 185–188.
 • Емре, Е. С.  Деякі аспекти проблеми формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців [Текст] / Е. С. Емре // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогіки освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 67–69.
 • Емре, Еджиєс С.  Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ [Текст] / Еджиєс С. Емре // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 321–325.
 • Казанджиєва, М. С.  Текстова компетентність як чинник мовленнєвого розвитку іноземних студентів [Текст] / М. С. Казанджиєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 299–305.
 • Конек, О. П.  Формирование социокультурной компетентности студентов-иностранцев при обучении русскому языку [Текст] / О. П. Конек, А. В. Шевцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 362–371.
 • Коньок, О. П.  Динаміка формування мовної особистості студента-іноземця [Текст] / О. П. Коньок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 246–253.
 • Коротун, О. О.  Структурно-функціональна характеристика комунікативної компетентності студентів-іноземців [Текст] / О. О. Коротун // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / МОН України ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2010. – Вип. 63, ч. 2. – С. 111–117.
 • Кушнір, І. М.  Методологічні засади формування соціокультурної компетентності іноземних студентів [Текст] : [навчання російської мови як іноземної] / І. М. Кушнір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 362–368.
 • Кушнір, І. М.  Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів засобами дистанційного навчання [Текст] / І. М. Кушнір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 372–379.
 • Петров, И. В.  Грамматические навыки как компонент формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов на начальном этапе обучения [Текст] / И. В. Петров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 341–350.
 • Проскуркіна, Я. І.  Професійна комунікативна компетентність як чинник самореалізації іноземних студентів [Текст] / Я. І. Проскуркіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 113–119.
 • Филлипова, О. В.  Роль художественного текста в процессе изучения русского языка как иностранного на начальном этапе обучения [Текст] / О. В. Филлипова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний університет, Кафедра мовної підготовки іноземних громадян ; Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Вип. 1. – С. 183–184.
 • Чунься, Ч.  Лингвокультурный минимум для обучения китайских студентов-филологов профессиональному общению в социокультурной сфере [Текст] / Ч. Чунься // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 195–197.
 • Чунься, Ч.  Семиотика учебного пособия для формирования лингвосоциокультурной компетентности иностранных студентов-филологов [Текст] / Ч. Чунься // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 394–401.
 • Ябурова, О. В.  Структурно-функціональні характеристики міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів [Текст] / О. В. Ябурова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 79–86.