Формування національно-мовної особистості (статті)

Видайчук, Т.  Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження [Текст] / Т. Видайчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 18–21. ; 2012. – № 6. – С. 4–7.

Дороз, В.  Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій [Текст] / В. Дороз // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 6–11.

Завада, М.  Формування національної свідомої, духовно багатої мовної особистості на уроках української мови в середній школі [Текст] / М. Завада // Педагогічна думка. – 2011. – № 1. – С. 75–78.

Клейменова, Т.  Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя-словесника [Текст] : на матеріалі дисципліни “Історія української літератури” / Т. Клейменова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 2. – С. 46–48.

Космеда, Т.  Тарас Шевченко як мовна особистість – портретний тип представника української нації [Текст] / Т. Космеда // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті “… землякам моїм в Україні і не в Україні…” (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) : Четверта Міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів, (23–24 серпня 2013 року, м. Львів) / МОН України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Національний ун-т “Львівська політехніка”, Міжнародний ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою ; [ред.: М. Галік, І. Калинець, О. Палінська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 63–67.

Кучерява, О. А.  Художній текст як засіб формування національно-мовної особистості майбутнього словесника (когнітивно-концептуальний підхід) [Текст] / О. А. Кучерява // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 365–371.

Предчук, Т.  Формування національно-мовної особистості у двомовному соціумі [Текст] / Т. Предчук // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 6. – С. 15–17.

Рудь, О.  Формування національно-мовної особистості учня на уроках української мови [Текст] / О. Рудь // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [за ред.: О. Семеног, Т. Шарова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 3. – С. 83–91.

Ячменик, М.  Успішна нація… та “Енергетика шевченкового слова у вихованні української мовної особистості” [Текст] : [шевченкіана на Сумщині : [СумДПУ: обласний семінар молодих науковців] / М. Ячменик // Мій університет – моя гордість: діалог особистостей : [збірник студентських робіт] : до 90-річного ювілею Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред.: О. Семеног, Н. Громової, Л. Дорошенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 95–99.