Формування мовної особистості у двомовному соціумі

 • Жаборюк, О. А.  Білінгвізм крізь призму онтогенезу [Текст] : (авторська інтерпретація) : [нейропсихологічні механізми природного білінгвізму] / О. А. Жаборюк // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 62–73.
 • Лозан, Т.  Проблеми білінгвізму і психологічні особливості оволодіння українським мовленням російськомовними етнічними українцями [Текст] : українська мова в школах національних меншин / Т. Лозан // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 35–38.
 • Ляхова, Е. Г.  Формирование билингвальной картины мира учащегося в процессе обучения иностранному языку [Текст] / Е. Г. Ляхова, Т. К. Цветкова // Вопросы филологии. – 2006. – № 3. – С. 82–88.
 • Мельник, Т.  Зрозуміти двомовну особистість [Текст] : соціолінгвістичний аспект сучасного білінгвізму / Т. Мельник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 10. – С. 10–17.
 • Ніколенко, В.  Вплив дитячого білінгвізму на розвиток індивіда [Текст] / В. Ніколенко // Дивослово. – 2009. – № 9. – С. 27–31.
 • Палійчук, Ю.  А все-таки білінгва працює [Текст] : [метод українсько-англійської білінгви] / Ю. Палійчук, Є. Палійчук // Науковий світ. – 2009. – № 6. – С. 26–28.
 • Поливара, З. В.  Этнопсихологический подход при оценивании речевых дисфункций у детей-билингов [Текст] / З. В. Поливара // Логопед. – 2013. – № 9. – С. 12–16.
 • Предчук, Т.  Формування національно-мовної особистості у двомовному соціумі [Текст] / Т. Предчук // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 6. – С. 15–17.
 • Радевич-Винницький, Я.  Двомовність в Україні: соціолінгвістичний аспект [Текст] : мова і майбутнє України / Я. Радевич-Винницький // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3/4. – С. 190–200.
 • Русанівський, В. М.  Споріднена і віддалена двомовність як об’єкт сучасної лінгвістики [Текст] / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 3–5.
 • Семчук, У.  Білінгвізм як термін і двомовність як гасло [Текст] : [фактори впливу на вибір мови і на мовну політику] / У. Семчук // Урок української. – 2007. – № 2/3. – С. 4–8.
 • Соколова, С.  Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування [Текст] / С. Соколова // Українська мова. – 2017. – № 3. – С. 25–39.
 • Тищенко, О.  Українська мова в контексті канадської білінгвальної програми [Текст] : Едмонтон, провінція Альберта / О. Тищенко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 37–42.
 • Юрійчук, Н.  Сучасний стан мовлення школярів в аспекті українсько-російської двомовності [Текст] / Н. Юрійчук // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 3. – С. 12–15.