Формування англомовної лексичної компетентності в у діалогічному мовленні

 • Дмітренко, Н. Є.  Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови [Текст] / Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 23–29.
 • Дубук, Л. М.  Застосування дидактичного матеріалу як засобу активізації мовленнєвої компетенції [Текст] : презентація : мастер-клас / Л. М. Дубук // Англійська мова та література. – 2018. – № 4/5. – С. 13–16.
 • Дука, М.  Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання [Текст] / М. Дука // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 243–252.
 • Камінська-Клецкова, Я. Ю.  Мотивація комунікативної діяльності учнів у процесі формування англомовної граматичної компетенції [Текст] / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5, лютий. – С. 39–44. .
 • Коваленко, С. М.  Формування англомовної граматичної компетентності засобами віршованих матеріалів [Текст] / С. М. Коваленко, А. О. Грабіна // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 218–220.
 • Кочубей, Н. П.  Розробка комп’ютерної рольової гри для навчання англійського діалогічного мовлення учнів 1-х класів [Текст] / Н. П. Кочубей // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 3. – С 36–38.
 • Купавцова, А. М.  Реалізація компетентнісного підходу на уроках англійської мови [Текст] / А. М. Купавцова // Англійська мова та література. – 2018. – № 6. – С. 4–15.
 • Лейба, Ю. В.  Поетичні тексти як засіб формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності особистості [Текст] / Ю. В. Лейба // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 221–223.
 • Мартиненко, О. Є.  Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіювання у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Є. Мартиненко // Іноземні мови. – 2017. – № 2. – С. 23–33.
 • Мірошник, І. В.  Вправи для формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи [Текст] / І. В. Мірошник // Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 37–46.
 • Подосиннікова, Г. І.  Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності [Текст] / Г. І. Подосиннікова, С. М. Мельник // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 9–14.
 • Харченко, Ю. Ю.  Формування ключових життєвих компетентностей в умовах сучасної модернізації освіти засобами ІКТ [Текст] : [на уроках англійської мови] / Ю. Ю. Харченко // Англійська мова та література. – 2018. – № 1/3. – С. 24–26.
 • Черниш, В. В.  Контроль рівня сформованості компетентності в англомовному діалогічному мовленні [Текст] / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 1. – С. 9–16.
 • Ярошенко, О. В.  Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу [Текст] / О. В. Ярошенко // Іноземні мови. – 2013. – № 4. – С. 21–28.