Формування аксіологічної компетентності учня

  • Баранова, Н. В.  Средства народной педагогики в формировании аксиологической культуры учащихся в процессе обучения иностранным языкам [Текст] / Н. В. Баранова, Н. И. Сердюкова // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 2. – С. 38-41.
  • Бачинська, М.  Розвиток духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді у педагогічних поглядах Ніли Волошиної [Текст] / М. Бачинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 19-22.
  • Пташнік, Н. М.  Аксіологічний підхід до формування громадянських компетентностей дітей дошкільного віку [Текст] / Н. М. Пташнік // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 6. – С. 60-62.
  • Сергієнко, А.  Формування ціннісних орієнтацій особистості на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 12. – С. 14-17.
  • Стрілько, В.  Аксіологічні інтереси і мотиви навчальної діяльності школярів [Текст] / В. Стрілько // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 114-119.
  • Ярмолюк, А.  Соціокультурна компетентність як засіб становлення ціннісно-смислових орієнтацій учня [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 4. – С. 11-16.