Форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни

 • Мерінов, В. В.  Функціонально-категорійна аспектуальність граматичного роду іменника в українській мові [Текст] : [монографія] / В. В. Мерінов. – Х. : Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. – 211 с.

***

 • Вихованець, І.  Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови [Текст] / І. Вихованець // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 3-10.
 • Загнітко, А. О. Категорія роду в системі граматичних категорій іменників [Текст] / А. О. Загнітко // Мовознавство. –1987. – № 2. – С. 62-67.
 • Карпенко, Ю. О. Друга відміна іменників [Текст] / Ю. О. Карпенко // Українська мова і література. – 1984. – № 11. – С. 29-35.
 • Кумеда, О. П.  Форми давального та місцевого відмінків іменників ІІ відміни однини в мові першодруків П. О. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редакційна колегія: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 91-94.
 • Кучман, І. М.  Іменники як реалізатори каузативних відношень у сучасній українській мові [Текст] / І. М. Кучман // Філологічні трактати : науковий журнал / [редакційна колегія: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –
 • Т. 2, № 4. – С. 51-62.
 • Лисенко, В.  Іменник як частина мови [Текст] : урок-дослідження / В. Лисенко // Українська мова та література. – 2015. – № 19/20, жовтень. – С. 8-11.
 • Нетяга, Т. М.  Іменник [Текст] : цикл уроків у 6 класі / Т. М. Нетяга // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 27, вересень. – С. 16-19.
 • Самійленко, С. П. Категорія роду [Текст] / С. П. Самійленко // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 11. – С. 22-28.
 • Самотескул, Н.  Іменник як частина мови [Текст] : систематизація та узагальнення вивченого у 6-му класі / Н. Самотескул // Українська мова та література. – 2008. – № 41, листопад. – С. 15-25.
 • Чорненький, Я.  Завдання до теми “Іменник як частина мови” [Текст] / Я. Чорненький // Українська мова та література. – 2008. – № 41, листопад. – С. 15-25.